Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Rádi byste dosáhli zajímavého zhodnocení, které nabízí investování na celosvětových finančních trzích? Ale nemáte dostatek znalostí a času sledovat jejich vývoj? Stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy
  • Pro dynamické investory
  • Fond využíváme pouze v rámci služby Portfolio management

Podrobnosti o produktu

Fond je určen pro investory očekávající z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos především prostřednictvím vybraných segmentů akciového trhu (např. nemovitostních akcií), komodit, cizích měn. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své prostředky v horizontu alespoň 10 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key investor information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

 

Základní informace o fondu

  Třída A1 - Privátní Třída A2 - Kapitalizační
ISIN CZ0008474368 CZ0008474954
typ fondu smíšený smíšený
měna CZK CZK
vstupní poplatek 0 %; od 1.6.2018 2 % 0 %; od 1.6.2018 2 %
poplatek za obhospodařování 0,9 % 1,2 %; od 1.6.2018 1,5 %
výkonnostní poplatek  10 % 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Fond je svým zaměřením smíšeným fondem. Fond investuje především do vybraných segmentů akciového trhu (např. nemovitostních akcií), komodit, cizích měn, resp. dalších nástrojů, jejichž ceny obvykle kolísají s nižší závislostí na vývoji hlavních akciových či dluhopisových indexů (tzv. "alternativních investic"). Fond může investovat do derivátů, jejichž podkladové aktivum lze považovat za "alternativní investici", může zhodnocovat svěřené prostředky též formou vkladů u bank a investovat do dluhopisů.
Typický investor by měl být obeznámen s riziky, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména tržní riziko, měnové riziko, úvěrové riziko a riziko nedostatečné likvidity.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 7 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace
Parametry fondů
Oznámení o zahájení nabízení 
ZISIF informace pro investory speciálních fondů 

Další odkazy
Informace k MiFID 
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Archiv 
Údaje pro zadání platby

Oznámení pro podílníky - zavedení možnosti účtovat výkonnostní poplatek s účinností od 3.10.2016 a změna názvu s účinností od 1.9.2016

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.