zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

RAIFFEISEN ROČNÍ ZAJIŠTĚNÝ FOND

Podílový fond určený pro všechny investory, kteří chtějí vědět, kolik mohou získat za rok. Druhé zajištěné období je od 1. října 2020 do 30. září 2021 a zajištěná hodnota je 100,1 %. Třetí zajištěné období je od 1. října 2021 do 30. září 2022 a zajištěná hodnota je 100,4 %.

Zajištěná hodnota 100,1 %

Během celého září zvýhodněný vstupní a výstupní poplatek

Pro libovolný objem prostředků

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Základní informace o fondu

Představenstvo předpokládá dosažení ročního výnosu ve výši 1 % k 30. 9. 2022 (tj. od 1. října 2021 do 30. září 2022) u Raiffeisen ročního zajištěného fondu (CZ0008475910).

Aktuální hodnota podílového listu  
Statut fondu
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

 

ISIN    CZ0008475910
typ fondu smíšený zajištěný
měna CZK
vstupní poplatek 1 %
výstupní poplatek 3 %
poplatek za obhospodařování 0,5 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš krátká
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu 777666555
Zadejte předvolbu
Toto pole je povinné
Zadejte platný email

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Zajištěný výnos investice (ve statutu fondu vyjádřen jako zajištěná hodnota podílového listu) nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a jeho dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěného výnosu investice a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována.