RAIFFEISEN ROČNÍ ZAJIŠTĚNÝ FOND

Podílový fond určený pro všechny investory, kteří chtějí vědět, kolik mohou získat za rok. První zajištěné období je od 1. října 2019 do 30. září 2020 a zajištěná hodnota je 101 %.

 • Zajištěná hodnota 101 %

 • Do 26. 9. 2019 zvýhodněný vstupní poplatek

 • Pro libovolný objem prostředků

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen roční zajištěný fond

ISIN: CZ0008475910

Hodnota: 1,0025 CZK

Typ fondu:  

ISIN: CZ0008475910

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Základní informace o fondu

Aktuální hodnota podílového listu  
Statut fondu
Klíčové informace pro investory
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

 

ISIN    CZ0008475910
typ fondu smíšený zajištěný
měna CZK
vstupní poplatek 3 %
výstupní poplatek 3 %
poplatek za obhospodařování 0,6 %
 NAV k 31. 12. 2019 1,0025 CZK

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční strategie
Cílem investiční strategie fondu je dosáhnout v zajištěném období dosažení či udržení hodnoty podílového listu minimálně ve výši zajištěné hodnoty k poslednímu dni zajištěného období.
Dosažení investičního cíle bude uskutečňováno alokováním majetku fondu do konzervativních nástrojů (až 100 % hodnoty majetku fondu) a do rizikových nástrojů (až 20 % hodnoty majektu fondu), přičemž jejich vzájemné procentní zastoupení bude aktivně řízeno metodou CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance). Fond hodlá koncentrovat své investice zejména do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu emitovaných Českou republikou, členským státem Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), centrální bankou takového státu, renomovanou mezinárodní institucí nebo jinými obdobnými subjekty, resp. zhodnocovat majetek formou vkladů u bank.
Souhrn hodnot cizoměnových investičních nástrojů a zůstatků cizoměnových peněžních účtů, k nimž není aplikováno měnové zajištění do české koruny, může tvořit až 25 % hodnoty majetku Fondu.

Profil investora
Fond je určen konzervativním investorům s přibližně 3-letým investičním horizontem, kteří hledají příležitost pro umístění svých finančních prostředků zejména do konzervativních nástrojů a zároveň jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z doplňkové investice do rizikových nástrojů. Fond je vhodný pro investory se základními znalostmi principů a nástrojů kapitálového trhu. Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investicemi do dluhopisů i akcií (zejména úvěrové, tržní, měnové a koncentrační riziko), měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z této investice či nedosažení cílovaného růstu či zachování hodnoty podílového listu.  

Rizikovost
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 2 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Bližší informace k fondu naleznete ve statutu.

Jak fond funguje

 • 1.

  Stanovení zajištěné hodnoty

  V srpnu bude stanovena zajištěná hodnota pro další roční zajištěné období.

 • 2.

  Nákup a prodej podílových listů

  V září lze vstupovat do fondu s poplatkem 0,1 % a vystupovat bez poplatku.

 • 3.

  Nákup a prodej v průběhu roku

  Kromě uvedených období lze vstupovat i vystupovat kdykoliv za cenu stanovenou ke konci měsíce se vstupním a výstupním poplatkem.

Jak investovat

 • 1.

  Domluvte si schůzku

  Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

 • 2.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Produktovými podmínkami (Předsmluvní dokumentace) a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 3.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 4.

  Zadejte pokyn

  Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
 
 
 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.