zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

RAIFFEISEN ROČNÍ ZAJIŠTĚNÝ FOND

Podílový fond určený pro všechny investory, kteří chtějí vědět, kolik mohou získat za rok. Čtvrté zajištěné období je od 30. září 2022 do 26. září 2023 a zajištěná hodnota je 105,3 %.

Zajištěná hodnota

Jednoduché investování už od 100 Kč.

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Fond je zařazen do rizikové skupiny 2

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Základní informace o fondu

První zajištěná hodnota byla 101 % za zajištěné období od 1. října 2019 do 30. září 2020, fond vynesl 101 %.

Druhá zajištěná hodnota byla 100,1 % za zajištěné období od 30. září 2020 do 30. září 2021, fond vynesl 100,25 %.

Třetí zajištěná hodnota je 100,4 % za zajištěné období od 30. září 2021 do 30. září 2022. Představenstvo předpokládá dosažení ročního výnosu ve výši 1 % k 30. 9. 2022 (tj. od 30. září 2021 do 30. září 2022).

Čtvrtá zajištěná hodnota je 105,3 % za zajištěné období od 30. září 2022 do 26. září 2023.

Aktuální hodnota podílového listu 
Statut fondu
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Oznámení o změně názvu, zajištěné hodnoty a způsobu jejího stanovení

 

ISIN    CZ0008475910
typ fondu smíšený zajištěný
měna CZK
vstupní poplatek 0 %; (od 1. 10. 2022 = 5 %)
výstupní poplatek 0 %; (od 1. 10. 2022 = 5 %)
poplatek za obhospodařování 0,5 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Nepovinné

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.

Zajištěný výnos investice (ve statutu fondu vyjádřen jako zajištěná hodnota podílového listu) nezahrnuje vstupní a výstupní poplatky a jeho dosažení je závislé hlavně na schopnosti emitentů dluhopisů a protistran dostát svým závazkům. Investiční společnost negarantuje dosažení zajištěného výnosu investice a žádná formální záruka za jeho dosažení není poskytována.