RAIFFEISEN FOND DLUHOPISOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Typický investor je méně konzervativní se střední zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, který hledá ve střednědobém investičním horizontu vyšší výnos, než jaký nabízejí dluhopisové fondy alokující většinu svěřeného majetku do státních dluhopisů ČR, protože až třetina majetku může být investováno do dynamičtějších dluhopisů s nižším ratingovým ohodnocením (např. BBB) a s potenciálem vyšších výnosu do splatnosti.

 • Jednoduché investování už od 500 Kč

 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí

ISIN: CZ0008473998

Hodnota: 1,0777 CZK

Typ fondu:  

ISIN: CZ0008473998

Fond je zařazen do rizikové skupiny 3

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu 
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory 
Aktuální report portfolio manažera fondu 
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

ISIN    CZ0008473998
typ fondu dluhopisový
měna CZK
vstupní poplatek 1 %
poplatek za obhospodařování 1,10 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční strategie
Fond je svým zaměřením korunový dluhopisový fond. Investuje převážně do dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu nebo ukládá peněžní prostředky shromážděné vydáváním podílových listů na účty u bank vedené pro fond. V menší míře je investováno do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování, zaměřující se na investice do dluhopisů denominovaných v CZK, EUR, USD a lokálních měnách zemí střední a východní Evropy nebo nástrojů peněžního trhu. Fond obsahuje vyšší míru rizika, než skýtá dluhopisový trh jako celek. Nejméně 65 % majetku fondu je investováno do cenných papírů s ratingem minimálně na úrovni investičního stupně, tj. BBB- / Baa3 a vyšší. Vážená průměrná splatnost portfolia fondu nepřesáhuje 5 let.

Profil investora
Investor podstupuje při investování do tohoto fondu rizika spojená zejména s nedodržením závazků emitentů dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu nebo se snížením důvěryhodnosti těchto emitentů nebo se změnou celkového úrokového prostředí. Riziko likvidity, tedy možnosti obtížného prodeje finančních aktiv, může taktéž ovlivnit hodnotu podílového listu fondu.

Rizikovost
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 3 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

 • 1.

  Domluvte si schůzku

  Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

 • 2.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Produktovými podmínkami (Předsmluvní dokumentace) a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 3.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 4.

  Zadejte pokyn

  Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Představenstvo Raiffeisen investiční společnosti rozhodlo o sloučení podílových listů fondu A2 - Premium na druh podílových listů A1 - Kapitalizační, ze které se v rámci sloučení pak stává druh podílových listů bez specifického označení. Bližší informace naleznete v následujících dokumentech.

Dokumenty
Oznámení o záměru sloučení tříd ve fondu
Statut fondu s účinností od 1. 1. 2020
Oznámení o pozastavení obchodování

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
 
 
 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.