RAIFFEISEN FOND DLUHOPISOVÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Typický investor je méně konzervativní se střední zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, který hledá ve střednědobém investičním horizontu vyšší výnos, než jaký nabízejí dluhopisové fondy alokující většinu svěřeného majetku do státních dluhopisů ČR, protože až třetina majetku může být investováno do dynamičtějších dluhopisů s nižším ratingovým ohodnocením (např. BBB) a s potenciálem vyšších výnosu do splatnosti.

 • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč

 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí

ISIN: CZ0008473998

Hodnota: 1,0438 CZK

Typ fondu: dluhopisový

ISIN: CZ0008473998

Fond je zařazen do rizikové skupiny 4

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory  / Key investor information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet 
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

  třída A1 - Kapitalizační třída A2 - Premium
ISIN    CZ0008473998 CZ0008474921
typ fondu dluhopisový dluhopisový
měna CZK CZK
vstupní poplatek 1 %  slouží pouze pro Asset management
poplatek za obhospodařování 0,9 %  0,6 %
výkonnostní poplatek 10 % 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Fond je svým zaměřením korunový dluhopisový fond. Investuje převážně do dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu nebo ukládá peněžní prostředky shromážděné vydáváním podílových listů na účty u bank vedené pro fond. V menší míře je investováno do cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování, zaměřující se na investice do dluhopisů denominovaných v CZK, EUR, USD a lokálních měnách zemí střední a východní Evropy nebo nástrojů peněžního trhu. Fond obsahuje vyšší míru rizika, než skýtá dluhopisový trh jako celek. Nejméně 65 % majetku fondu je investováno do cenných papírů s ratingem minimálně na úrovni investičního stupně, tj. BBB- / Baa3 a vyšší. Vážená průměrná splatnost portfolia fondu nepřesáhuje 5 let.
Investor podstupuje při investování do tohoto fondu rizika spojená zejména s nedodržením závazků emitentů dluhopisů nebo nástrojů peněžního trhu nebo se snížením důvěryhodnosti těchto emitentů nebo se změnou celkového úrokového prostředí. Riziko likvidity, tedy možnosti obtížného prodeje finančních aktiv, může taktéž ovlivnit hodnotu podílového listu fondu.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

 • 1.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 2.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 3.

  Zadejte příkaz

  Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.

 • 4.

  Minimální investice je 500 Kč

  Minimální částka investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.

 • 5.

  Zadání platby

  Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Máte o fondy zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Aby bylo možné odeslat formulář, je třeba souhlasit se zpracováním osobních údajů
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.