zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

FWR STRATEGY 75

Fond Raiffeisen Privátní dynamický fond změnil od 1. 3. 2022 název na FWR Strategy 75.
Fond je určen pro investory očekávající z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos prostřednictvím světových akciových trhů a akceptující vyšší riziko cenových výkyvů.

Pro dynamické investory

Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Fond využíváme pouze v rámci služby Portfolio management

Vývoj aktuální hodnoty fondu

Fond je zařazen do rizikové skupiny 5

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu 
Statut fondu 
Statut fondu (s účinností ke dni 1. 3. 2022) 
Klíčové informace pro investory 
Aktuální report portfolio manažera fondu  
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Oznámení o změně investiční strategie

ISIN   
CZ0008474350
typ fondu smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 2 %
poplatek za obhospodařování 1,5 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Nepovinné

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem. Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Může být uplatněn výkonnostní poplatek až 20% z kladného hospodářského výsledku před zdaněním za účetní období, splatný na konci tohoto období.