RAIFFEISEN PRIVÁTNÍ FOND DYNAMICKÝ

Fond je určen pro investory očekávající z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos prostřednictvím světových akciových trhů a akceptující vyšší riziko cenových výkyvů.

 • Pro dynamické investory

 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků

 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi

Vývoj aktuální hodnoty fondu

 

Název fondu: Raiffeisen privátní fond dynamický

ISIN: CZ0008474350

Hodnota: 1,2858 CZK

Typ fondu: smíšený

ISIN: CZ0008474350

Fond je zařazen do rizikové skupiny 5

Nízké riziko
Nížší výnos
Vysoké riziko
Vyšší výnos
1
2
3
4
5
6
7

Podrobné informace o produktu

Aktuální hodnota podílového listu 
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera fondu 
Informace o Raiffeisen investiční společnosti

ISIN   
CZ0008474350
typ fondu smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 2 %
poplatek za obhospodařování 1,5 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.

Investiční strategie

Fond je svým zaměřením smíšeným fondem.  Fond investuje především do akcií a dalších nástrojů nesoucích riziko akcií v rámci celého světa. Fond může zhodnocovat svěřené prostředky též formou vkladů u bank a investovat do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu.
Zastoupení jednotlivých složek majetku fondu je aktivně řízeno.  V případě neutrálního náhledu na vývoj trhů může podíl akcií a dalších nástrojů nesoucích riziko akcií tvořit až 100 % hodnoty majetku a v případech extrémně negativního náhledu na vývoj trhů mohou být akcie a další nástroje nesoucí riziko akcií z majetku fondu i zcela vyprodány. V rámci své strategie může fond v podstatném rozsahu investovat do derivátů. Podíly v jiných fondech mohou tvořit až 100 % majetku fondu.

Profil investora

Typický investor by měl být obeznámen s riziky, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu, jsou spojena zejména tržní riziko, měnové riziko, riziko nedostatečné likvidity a riziko rozvíjejících se trhů.

Rizikovost

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 5 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Další informace

Oznámení o zavedení výkonnostního poplatku s účinností od 1. 8. 2017

Jak investovat

 • 1.

  Domluvte si schůzku

  Kontaktujte nás. Domluvte si schůzku se svým poradcem nebo nám na sebe nechte kontakt v kontaktním formuláři níže.

 • 2.

  Seznamte se s dokumentací

  Stačí se seznámit s Produktovými podmínkami (Předsmluvní dokumentace) a podepsat Komisionářskou smlouvu na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.

 • 3.

  Majetkový účet

  Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.

 • 4.

  Zadejte pokyn

  Nákup fondu můžete provést společně s vaším poradcem nebo sami z pohodlí domova pomocí internetové aplikace RBroker dostupné z vašeho internetového bankovnictví.

Máte o naší nabídku zájem? Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy  a v případě zájmu s vámi rovnou sepíšeme smlouvu.

Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte ve formátu +420777666555
Zadejte ve formátu +420777666555
Toto pole je povinné
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadaná hodnota je příliš dlouhá
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Toto pole je povinné
 
* Vyplněním a odesláním údajů souhlasím s tím, aby Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zpracovávala mnou vyplněné údaje, a to pro účely nabídky produktů a služeb Raiffeisenbank a.s., která může být učiněna také telefonicky či e-mailem. Tento souhlas uděluji na dobu pěti let. Beru na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, mohu souhlas kdykoliv písemně odvolat a že mám právo požádat Raiffeisenbank a.s. o informaci, jaké údaje o mě zpracovává, a o opravu údajů.
 
 
 

Upozornění pro investory

Údaje v grafu vývoje aktuální hodnoty fondu zobrazují aktuální hodnotu podílových listů a zahrnují poplatky účtované na úrovni fondu, vyjma vstupních a výstupních poplatků, popř. poplatků účtovaných distributorem.  Zdrojem dat je Raiffeisen investiční společnost a.s. Údaje se týkají minulosti, výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem a nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Fond není garantovaným produktem. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena. Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.