Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Fond je určen pro investory, kteří chtějí vydělat na růstu akciových trhů při zachování nižšího rizikového profilu své investice = klidné spaní. Aktivně řízená investice. Je vhodný pro investory, kteří plánují investovat své prostředky po dobu nejméně 5 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information 
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

Oznámení o sloučení investičního fondu Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů s investičním fondem Raiffeisen strategie konzervativní

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů investičních fondů Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů a Raiffeisen strategie konzervativní

 

Základní informace o fondu*

ISIN    CZ0008474871  
typ fondu konzervativní smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 0,5 %
poplatek za obhospodařování 0,9 %
výkonnostní poplatek 10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Konzervativní smíšený fond, který usiluje o střednědobý a dlouhodobý mírný růst kapitálu. Fond investuje maximálně 30% svého majetku do rizikových nástrojů (akcie, komodity a pod.) , ostatní majetek pak investuje do státních a podnikových dluhopisů s investičním stupněm a nástrojů peněžního trhu a vkladů. Složení portfolia fondu umožňuje participaci na pozitivním vývoji trhů s rizikovými nástroji a současně svou konzervativní složkou omezuje možné ztráty.

Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním (zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko nedostatečné likvidity a riziko rozvíjejících se trhů) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 3 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace 
Parametry fondů
Oznámení o zahájení nabízení 
Další odkazy
Informace k MiFID 
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv 
Údaje pro zadání platby

                                                                                    

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Zpětná vazba

Zajímá nás váš názor. Věnujte prosím chvilku vyplnění krátkého dotazníku.

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email