Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

 • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
 • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
 • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
 • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Fond je vhodný zejména pro investory se střední zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, hledající ve střednědobém až dlouhodobém investičním horizontu vyšší výnos. Doporučená délka investice je minimálně na dobu 8 let.

Aktuální hodnota podílového listu / Historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

Základní informace o fondu*

ISIN    CZ0008474848  
typ fondu dluhopisový
měna CZK
vstupní poplatek 2 %
poplatek za obhospodařování  1 %
výkonnostní poplatek  10 % z výsledku hospodaření

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Fond vznikl 30. října 2015 a je svým zaměřením korunovým dluhopisovým podřízeným fondem. Jeho cílem je dosahovat mírného růstu kapitálu, a to investicemi alespoň 85% svého majetku do řídícího fondu Raiffeisen-Europa-HighYield. Dále může fond investovat (max. 15% majetku fondu) do finančních derivátů sjednávaných výhradně za účelem zajištění a nástrojů peněžního trhu v české nebo cizí měně. Investor by si měl být vědom skutečnosti, že výnosu je dosahováno předevsím díky investicím řídícího fondu do rizikovějších dluhopisů vydaných korporacemi s nižší kreditní kvalitou.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

 • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
 • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
 • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.


Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace
Parametry fondů 
Oznámení o zahájení nabízení

Documents
Annual Report


Další odkazy
Klíčové informace pro investory, statut, výroční a pololetní zpráva řídícího fondu
Informace k MiFID
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv 
Údaje pro zadání platby

 

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.