Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Fond je určen pro investory, kteří chtějí vydělat na růstu akciových trhů při zachování nižšího rizikového profilu své investice = klidné spaní. Aktivně řízená investice. Je vhodný pro investory, kteří plánují investovat své prostředky po dobu nejméně 5 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera fondu

Základní informace o fondu*

ISIN    CZ0008474871
typ fondu smíšený
měna CZK
poplatek za nákup 2 %
poplatek za obhospodařování 1,25 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Konzervativní smíšený fond, který usiluje o střednědobý a dlouhodobý mírný růst kapitálu. Fond investuje maximálně 30% svého majetku do rizikových nástrojů (akcie, komodity a pod.) , ostatní majetek pak investuje do státních a podnikových dluhopisů s investičním stupněm a nástrojů peněžního trhu a vkladů. Složení portfolia fondu umožňuje participaci na pozitivním vývoji trhů s rizikovými nástroji a současně svou konzervativní složkou omezuje možné ztráty.

Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním (zejména tržní riziko, úvěrové riziko, riziko nedostatečné likvidity a riziko rozvíjejících se trhů) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.
Fond byl zařazen do rizikové skupiny 4 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Ceník poplatků 
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace
Oznámení o zahájení nabízení 
Obchodní dny
Informace k MiFID
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Key Investor Information / Product sheet

                                                                                     

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email