O společnosti

Raiffeisenbank a.s. je univerzální bankou působící na českém trhu od roku 1993, podle celkových aktiv je pátou největší bankou v ČR.

Profil a historie Raiffeisenbank v ČR

Raiffeisenbank a.s. působí na českém trhu od roku 1993, ovšem samotné jméno Raiffeisen má ve světě už více než 140 letou tradici a pyšní se mnoha úspěchy. Podporuje navíc také řadu prospěšných aktivit na nebankovním poli.

Vedení banky

Raiffeisenbank a.s. představuje přehledně vedení své společnosti.

Výsledky hospodaření

Podívejte se na přehled hospodaření.

Skupina Raiffeisen

Raiffeisenbank a.s. je součástí Raiffeisen Bank International AG, která vznikla v říjnu 2010 spojením Raiffeisen International a části RZB.

Odpovědná banka

Společenská odpovědnost Raiffeisenbank a.s. stojí na čtyřech strategických pilířích

  • Odpovědná banka
  • Vzdělávání a rozvoj
  • Komunita a sociální oblast
  • Ochrana životního prostředí

Kodex chování

Kodex zajišťuje klientům právo na získání informací.

Základním motivem vytvoření celého Kodexu je poskytnout klientům dostatečný přístup k informacím a udržovat vůči nim vysoký standard chování, na který se mohou kdykoli spolehnout.

Etický kodex RBI

Eticky kodex skupiny RBI stanovuje základní hodnoty naši banky a představuje zaklad firemní kultury, která je v souladu se zákony a je postavena na etických principech. Očekává se, že všichni obchodní partneři a spolupracující třetí strany jednající v zastoupení nebo jménem skupiny RBI přijmou pravidla a standardy obsažené v tomto Etickém kodexu nebo pravidla jim podobná.

Etický kodex marketingové komunikace

Raiffeisenbank jedná v souladu s etickými zásadami komunikace v marketingu a reklamě, která jsou jednotně uplatňována v rámci celé skupiny Raiffeisen.

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky