ETICKÝ KODEX MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE RAIFFEISENBANK

Raiffeisenbank jedná v souladu s etickými zásadami komunikace v marketingu a reklamě

Raiffeisenbank jedná v souladu s etickými zásadami komunikace v marketingu a reklamě, která jsou jednotně uplatňována v rámci celé skupiny Raiffeisen.