zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

VEDENÍ BANKY

Představujeme vám vedení společnosti Raiffeisenbank a. s.

Představenstvo

Igor Vida

Ing. Igor Vida - předseda představenstva

Igor Vida je generálním ředitelem od dubna 2015, předtím strávil více než 20 let ve slovenské Tatrabance. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Slovenské technické univerzity a následně General Management Program na Harvard Business School. Kariéru v Tatrabance zahájil v roce 1992 jako vedoucí oddělení peněžních a devizových trhů. Poté působil jako ředitel odboru treasury a investičního bankovnictví. Členem představenstva je od roku 1997 a od roku 2007 generálním ředitelem a předsedou představenstva Tatrabanky. Igor Vida je držitelem několika manažerských ocenění, např. Manažer roku na Slovensku (časopis Trend, 2008), Cena HR Gold osobnost personálního managementu (2013) či ocenění Forbes a PwC jako nejrespektovanější CEO roku 2014.

Ing. František Ježek

Členem představenstva zodpovědným za oblast Corporate. Od října 2012 do dubna 2018 byl odpovědný za řízení rizik. Před nástupem do Raiffeisenbank působil ve vídeňské centrále Raiffeisen Bank International jako šéf retailového risku pro všech 15 trhů v regionu střední a východní Evropy. Před nástupem do RBI působil František Ježek mj. v Multiservisu a skupině GE Money.

 

 

 

Ing. Vladimír Matouš

S účinností od 1. července 2018 se novým členem představenstva Raiffeisenbank stal Vladimír Matouš, který je odpovědný za oblast řízení IT. Vladimír Matouš do Raiffeisenbank přišel z pozice člena představenstva Tatra banky, kde měl od roku 2010 rovněž na starosti IT divizi. Předtím pracoval pro společnost T-Systems a byl zde zodpovědný za organizační a funkční integraci technologických divizí v oblasti IT a telekomunikací. Působil také ve společnosti T-Mobile jako ředitel technologického provozu se zodpovědností za telekomunikační a IT technologie. Má rovněž mnohaleté zkušenosti v oblasti řízení projektů, a to například na poli bankovních systémů, CRM či outsourcingu.

 

PhDr. Vladimír Kreidl, MSc.

Člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retailového bankovnictví od 1. října 2013. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil od roku 2001 ve společnosti McKinsey&Company, z toho od r. 2008 jako partner. V letech 1995 - 2000 pracoval v Patria Finance, a.s., naposledy jako partner.

 

 

 

Ing. Miloš Matula

Člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Operations od 1. 1. 2014. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil od roku 2009 jako člen představenstva ZUNO BANK AG. V letech 2007 - 2009 pracoval v mateřské společnosti Raiffeisen Bank International AG na pozici Head of service excellence.

 

 

 

Mag. Dr. Martin Stotter

S účinností od 15. dubna 2018 se novým členem představenstva Raiffeisenbank stal Martin Stotter, který je zodpovědný za oblast řízení rizik. Martin Stotter (41) absolvoval matematické gymnázium a poté univerzitu ve Štýrském Hradci, kde v roce 2002 získal titul doktor práv. Studoval rovněž na univerzitě Alcalá de Henares ve Španělsku. Pro skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) pracuje již více než patnáct let, a to jak v domovském Rakousku, tak i například v Srbsku či Slovinsku. Před příchodem do Raiffeisenbank zastával pozici CRO a člena představenstva Raiffeisen banky a.d. v Bělehradě. Martin Stotter hovoří německy, anglicky, španělsky a srbsky. Mezi jeho koníčky patří sport, historie a cestování.

 

Tomáš Jelínek

Členem představenstva odpovědným za oblast Markets & Investment Banking je Tomáš Jelínek od 1. ledna 2020. Svou profesní kariéru v bankovnictví zahájil v roce 2000 v Citibank a od roku 2005 je členem týmu Raiffeisenbank. Začínal jako Head of Retail Risk Department, následně působil na pozicích Head of Retail Risk and Credit Portfolio Management a Chief Financial Officer. Dva roky pracoval také pro mateřskou RBI jako Head of Collection Program.

  

 

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady
Mag. Lukasz Janusz Januszewski

Členem dozorčí rady od dubna 2018. Od března 2018 je členem představenstva Raiffeisen Bank International AG zodpovědným za oblast investičního bankovnictví (M&IB). Od roku 1998 působil v Raiffeisen Bank Polska na různých pozicích spojených s oblastmi mj. Treasury, kapitálových trhů a investičního bankovnictví. Zde byl v letech 2007 – 2018 členem představenstva odpovědným za M&IB.


Místopředseda dozorčí rady
Mag. Peter Lennkh

Členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. od října 2013, od prosince 2013 zvolen místopředsedou dozorčí rady. Předtím byl již členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. v letech 2005–2007. V roce 1988 nastoupil do Raiffeisen Zentralbank AG, od té doby působí v různých funkcích v rámci celé skupiny. Od r. 2004 je členem představenstva Raiffeisen Bank International AG aktuálně zodpovědným za oblast Corporate Banking.

Členové dozorčí rady

Dr. Johann Strobl

Člen dozorčí rady od dubna 2014. Od roku 1989 působil v Bank Austria Creditanstalt, od roku 2004 na pozici člena představenstva zodpovědného za řízení rizik a finance. V roce 2007 se stal členem představenstva Raiffeisen Zentralbank AG odpovědným za oblast řízení rizik. Od roku 2010 člen představenstva Raiffeisen Bank International AG odpovědným za řízení rizik, od června 2013 též zástupcem generálního ředitele. V březnu 2017 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem Raiffeisen Bank International AG.

Mag. Andreas Gschwenter

Stal se členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. dne19. 8. 2015. Od roku 2010 byl členem představenstva ukrajinské Raiffeisen Bank Aval zodpovědným za oblast IT a Operations. V červenci 2015 se stal členem představenstva Raiffeisen Bank International AG zodpovědným za oblast IT a Operations.

Dr. Hannes Mösenbacher

Členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. se stal dne 27. dubna 2017. Od března 2017 je členem představenstva

Raiffeisen Bank International AG zodpovědným za oblast řízení rizik (CRO). Předtím od roku 2009 působil v Raiffeisen Bank International AG (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG) na pozici Head of Risk Controlling. V letech 2000 – 2008 byl zaměstnán v Bank Austria Creditanstalt, Vienna na různých pozicích spojených s řízením rizik.

Andrii Stepanenko

Člen dozorčí rady Raiffeisenbank od dubna 2018. V téže době se stal členem představenstva Raiffeisen Bank International AG zodpovědným za oblast Retail Banking. Pod značkou Raiffeisen pracuje od roku 1998, nejdříve v AKB Raiffeisenbank Ukraine, následně v Raiffeisen Zentralbank AG. V letech 2003 - 2007 pracoval v ZAO Raiffeisenbank Austria, kde byl odpovědný za oblast řízení rizik. Poté působil na různých funkcích v AO Raiffeisenbank, naposledy jako místopředseda představenstva odpovědný za oblast privátního bankovnictví.

Mag. Reinhard Schwendtbauer

Členem dozorčí rady od dubna 2013. Od roku 1997 pracoval v Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG jako vedoucí sekretariátu představenstva. V letech 1999–2000 působil na Spolkovém ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství. V letech 2001–2012 byl řídícím partnerem a společníkem ve Finadvice Österreich, Linz. Od dubna 2012 členem představenstva Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz.

Taťána le Moigne

Paní Taťána le Moigne byla do funkce nezávislého člena dozorčí rady Raiffeisenbank zvolena dne 27. srpna 2019. Od roku 2006 řídí českou pobočku společnosti Google, kde je regionální ředitelkou pro Česko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Vystudovala obor softwarového inženýrství na Vysoké škole ekonomické.

Ing. Helena Horská, Ph.D.

Členkou dozorčí rady je od 11. ledna 2019. V Raiffeisenbank je od roku 2004, aktuálně na pozici hlavní ekonomky. Pracovala mimo jiné pro Vysokou školu ekonomickou v Praze, Českou spořitelnu a Českou národní banku. Helena Horská je členkou Vědeckého grémia České bankovní asociace. Vystudovala fakultu Národohospodářskou VŠE v Praze a Institut světové ekonomiky v Kielu v Německu.

Mgr. Pavel Hruška

Členem dozorčí rady je od 11. ledna 2019. V Raiffeisenbank pracuje od roku 2005. Od roku 2017 řídí oddělení Operačních rizik. Před nástupem do Raiffeisenbank pracoval pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu. Vystudoval Matematicko – fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Ing. Kamila Štastná, MBA

Členkou dozorčí rady je od 11. ledna 2019. V Raiffeisenbank pracuje od 1999, převážně na pozicích souvisejících s korporátním obchodem. Nyní je ředitelkou týmu Large Corporates 4. Před nástupem do banky pracovala pro Volkswagen AG a Škodu AUTO. Vystudovala Hospodářskou fakultu Technické univerzity v Liberci a MBA Sheffield Hallam University, ČVUT.

Ing. Michal Přádka, MBA

Členem dozorčí rady je od 11. ledna 2019. V bankovním sektoru působí již dvacet let. V Raiffeisenbank pracuje od roku 2007, kdy došlo ke sloučení Raiffeisenbank s eBankou, ve které působil od roku 1999 (dříve Expandia Banka). Michal Přádka má bohaté zkušenosti s akvizičními projekty (eBanka, ZUNO, Citibank). V Raiffeisenbank nyní působí na pozici regionálního ředitele pro region Severní Morava. Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Liverpool John Moores University ve Velké Británii. 

Členové Výboru pro audit

Ing. Pavel Závitkovský, dat. nar. 19. července 1955
Hyacintová 3266/9, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Den vzniku členství: 28. dubna 2016

Ing. Stanislav Staněk, dat. nar.: 8. 6. 1968
Nad Okrouhlíkem 14, 182 00 Praha 8
Den vzniku členství: 28. dubna 2016

Andrea Vlasek, dat. nar.: 29.10.1973
Richard Wagner Gasse 6/2/3, 2340 Mödling, Rakousko
Den vzniku členství: 11. prosince 2014