zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

ETICKÝ KODEX SKUPINY RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

Eticky kodex skupiny RBI stanovuje základní hodnoty naši banky a představuje zaklad firemní kultury, která je v souladu se zákony a je postavena na etických principech.

Cílem skupiny není jen poskytování bankovních služeb v nejvyšší kvalitě, ale také udržitelné řízení společnosti a s tím spojená společenská odpovědnost. Naše role ve světě obchodu je charakteristická odpovědností vůči všem zúčastněným, zejména vůči našim zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům, jakož i celé společnosti Raiffeisen.

Eticky kodex skupiny RBI stanovuje základní hodnoty naši banky a představuje základ firemní kultury, která je v souladu se zákony a je postavena na etických principech.

Jelikož je tento Eticky kodex závazný interně, tedy pro zaměstnance skupiny RBI, neukládá žádná práva či povinnosti třetím stranám.

Očekává se, že všichni obchodní partneři a spolupracující třetí strany jednající v zastoupení nebo jménem skupiny RBI přijmou pravidla a standardy obsažené v tomto Etickém kodexu nebo pravidla jim podobná.

Etický kodex na stránkách skupiny RBI