Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Fond je určen investorům, kteří očekávají z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos a zároveň akceptují vyšší riziko cenových výkyvů.  Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své finanční prostředky v horizontu alespoň 10 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu 
Klíčové informace pro investory / Key Investor Information
Aktuální report portfolio manažera fondu / Product sheet

 

Základní informace o fondu*

ISIN    CZ0008474442  
typ fondu smíšený
měna CZK
vstupní poplatek 2 %
poplatek za obhospodařování  1,5 %
výkonnostní poplatek  10 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Korunový flexibilní smíšený fond investuje min. 85 % svého majetku do eurového řídícího fondu Raiffeisen-Global-Aktien a zbývajících max. 15 % majetku do finančních derivátů (za účelem zajištění) a nástrojů peněžního trhu (vkladů) v české nebo cizí měně. Měnově nezajištěný majetek ve fondu může činit až 100 % hodnoty majetku fondu.

Řídící fond investuje alespoň 51 % majetku do podniků ze Severní Ameriky, Evropy nebo rozvinutých zemí Pacifiku. Dále může investovat do dluhopisů, konvertibilních dluhopisů či nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenty mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a podniky. Řídící fond může investovat do derivátů a využívat je ke spekulacím a k zajištění.
Investor při investování do tohoto fondu podstupuje rizika spojená s investicí řídícího fondu do akcií, dluhopisů a derivátů (zejména tržní riziko, úvěrové a úrokové riziko, měnové riziko a riziko koncentrace).

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Měsíční informace
Parametry fondů 

Documents
Semi-annual Report
Annual Report 
Další odkazy
Klíčové informace pro investory, statut, výroční a pololetní zpráva řídícího fondu
Informace k MiFID
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti
Archiv
Údaje pro zadání platby

 

Na základě rozhodnutím představenstva Raiffeisen investiční společnosti a.s. došlo s účinností k 21. březnu 2016 ke změně statutu fondu. Fond změnil původní název z Raiffeisen fond akciových trhů na Raiffeisen fond globálních trhů. Celé znění oznámení najdete ZDE.

Rozhodnutím rakouského Úřadu pro dozor nad finančním trhem došlo 10. 12. 2014 ke sloučení s fondem Raiffeisen – Český akciový fond.

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.