Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Fond je určen investorům, kteří očekávají z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos a zároveň akceptují vyšší riziko cenových výkyvů.  Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni investovat své finanční prostředky v horizontu alespoň 10 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera fondu 

 

Základní informace o fondu*

ISIN CZ0008474442  
typ fondu smíšený
měna CZK
poplatek za nákup 4 %, dočasně snížený na 3 %
poplatek za obhospodařování 1,35 %
výkonnostní poplatek  0% 

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Korunový flexibilní smíšený fond investuje min. 85 % svého majetku do eurového řídícího fondu Raiffeisen-Global-Aktien a zbývajících max. 15 % majetku do finančních derivátů (za účelem zajištění) a nástrojů peněžního trhu (vkladů) v české nebo cizí měně. Měnově nezajištěný majetek ve fondu může činit až 100 % hodnoty majetku fondu.

Řídící fond investuje alespoň 51 % majetku do podniků ze Severní Ameriky, Evropy nebo rozvinutých zemí Pacifiku. Dále může investovat do dluhopisů, konvertibilních dluhopisů či nástrojů peněžního trhu, jejichž emitenty mohou být mj. vlády, nadnárodní emitenti a podniky. Řídící fond může investovat do derivátů a využívat je ke spekulacím a k zajištění.
Investor při investování do tohoto fondu podstupuje rizika spojená s investicí řídícího fondu do akcií, dluhopisů a derivátů (zejména tržní riziko, úvěrové a úrokové riziko, měnové riziko a riziko koncentrace).

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Důležité dokumenty
Klíčové informace pro investory
Aktuální report portfolio manažera fondu
Statut fondu 
Pololetní zpráva
Výroční zpráva
Ceník poplatků
Měsíční informace

Další odkazy
Klíčové informace pro investory, statut, výroční a pololetní zpráva řídícího fondu
Informace k MiFID 
Obchodní dny
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Archiv
Wesentliche Anlegerinformationen

Documents
Key Investor Information
Product sheet
Prospectus
Semi-annual Report
Annual Report 


 

Na základě rozhodnutím představenstva Raiffeisen investiční společnosti a.s. došlo s účinností k 21. březnu 2016 ke změně statutu fondu. Fond změnil původní název z Raiffeisen fond akciových trhů na Raiffeisen fond globálních trhů. Celé znění oznámení najdete ZDE.

Rozhodnutím rakouského Úřadu pro dozor nad finančním trhem došlo 10. 12. 2014 ke sloučení s fondem Raiffeisen – Český akciový fond.

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.