Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Chcete se účastnit dění na světových finančních trzích? Nemusíte stále sledovat jejich vývoj, stačí si vybrat z naší nabídky podílových fondů.

  • Jednoduché investování - pravidelné investice od 500 Kč nebo jednorázově od 10 000 Kč
  • Vysoká likvidita a snadná dostupnost finančních prostředků
  • Aktivní správa fondu - o investice pečují odborníci s dlouhodobými zkušenostmi
  • Staráme se za Vás - máte možnost dosáhnout zajímavých výnosů bez nutnosti sledovat kapitálové trhy

Podrobnosti o produktu

Investice je vhodná zejména pro klienty, kteří očekávají z dlouhodobého pohledu zajímavější výnos a jsou ochotni nést vyšší riziko možných výkyvů. Prostředky fondu jsou investovány především do akcií zahraničních firem. Fond je vhodný pro investory, kteří věří v dlouhodobý růst akciových trhů a plánují své prostředky investovat nejméně po dobu 10 let.

Aktuální hodnota podílového listu / historie
Statut fondu
Klíčové informace pro investory
Klíčové informace pro investory, statut, výroční a pololetní zpráva řídícího fondu

Základní informace o fondu*

ISIN    CZ0008475266
typ fondu dynamický smíšený
měna CZK
poplatek za nákup 3%, od 9.10.2017 - 0 %
poplatek za obhospodařování  0 %

*Poplatek, který není v tabulce uveden, není účtován.


Investiční zaměření

Raiffeisen fond evropských akcií investuje minimálně 85 % hodnoty majetku do cenných papírů řídícího fondu Raiffeisen-Europa-Aktien. Zbylé prostředky jsou investovány do likvidních aktiv za účelem zajištění.

Řídící fond Raiffeisen-Europa-Aktien, obhospodařovaný společností Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h., investuje minimálně 51 % prostředků do akcií a obdobných cenných papírů vydaných společnostmi se sídlem či vykonávající aktivitu v Evropě. Řídící fond může také investovat do dluhopisů vydávaných vládami či nadnárodními emitenty a také do podílů jiných investičních fondů.

Typický investor by měl být obeznámen s riziky spojenými s investováním (zejména s tržním rizikem a úvěrovým rizikem) a měl by být připraven přijmout riziko možné ztráty plynoucí z investice.

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 6 podle syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI).

Jak investovat

  • Stačí se seznámit s Předsmluvní dokumentací a podepsat Komisionářskou smlouvu, na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
  • Po podpisu smlouvy vám otevřeme tzv. majetkový účet, na kterém budou evidovány veškeré nakoupené podílové listy jednotlivých fondů.
  • Investovat můžete jednoduše pomocí jednorázového nebo trvalého příkazu z běžného účtu.
  • Minimální částka pravidelné investice je od 500 Kč, minimální částka jednorázové investice je 10 000 Kč.
  • Pro zadání platby potřebujete zadat číslo účtu dle zasílané měny investice, specifický symbol dle typu fondu a variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo, popř. přidělené rodné číslo, resp. IČ. Konkrétní údaje potřebné pro zadání příkazu k nákupu podílových fondů naleznete zde.

Související odkazy

Ceník poplatků
Oznámení o zahájení nabízení 
Obchodní dny
Informace k MiFID
Informace o Raiffeisen investiční společnosti 
Key Investor Information

Upozornění pro investory

Fond není garantovaným produktem. Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Hodnota investice může kolísat a návratnost původně investované částky není zaručena.  Klient nese plně riziko své investice. Další informace jsou k dispozici  ve sdělení klíčových informací a ve statutu fondu.

Toto pole je povinné
Zadejte platný email
Zadejte platný email
Zadejte platný email