Spouštíme služby pro osoby se sluchovou vadou

Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2017

Chceme poskytovat plně funkční služby, rozšiřujeme je proto o nabídku pro neslyšící a nedoslýchavé klienty. Tento projekt vznikl ve spolupráci Raiffeisenbank a Tichého spojení. Služba umožní lidem se sluchovým postižením komunikaci s našimi bankéři.

V České republice žije půl milionu osob se sluchovou vadou, které se denně potýkají se ztíženým vyřizováním všedních činností. Pro osoby komunikující znakovým jazykem je čeština až jazykem druhotným. Proto potřebují tlumočení do svého mateřského znakového jazyka.

Klient si službu objedná předem přes objednávkový formulář na našich webových stránkách. Požadavek na místo, čas a důvod setkání odchází do našeho Call Centra. V Call Centru zajistí kapacity bankéře a překladatele do znakového jazyka v požadovaný čas a pošlou klientovi potvrzení e-mailem a SMS. Klient následně přichází na pobočku a pomocí tabletu se dorozumívá s bankéřem, služba funguje jako Skype. Vizuální tlumočení a přepis komunikace do znakového jazyka klient sleduje online.Služba je klientům od dnešního dne k dispozici na těchto dvou pobočkách: Praha 1, Václavské náměstí 43, pasáž Jalta, a Praha 4, Olbrachtova 2006/9. Následně bude rozšířena také do dalších poboček.

Na to, jak služba funguje, se můžete podívat na stránkách www.tichespojeni.cz

Přihlásit se pro využití služby pro neslyšící se můžete na našich stránkách.

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky