zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Pojištění prodloužené záruky

Pojištění prodloužené záruky se vztahuje na vady věci, které se projeví nefunkčností věci během pojistné doby po uplynutí zákonné záruční doby.

Výhody

 • Pojištění vám zajistí o rok delší záruku na kartou zakoupené vybrané domácí spotřebiče a elektroniku.
 • Služby jsou poskytovány v ceně karty EASY, STYLE a DE LUXE– nic navíc za ně tedy neplatíte.
 • Služby jsou platné od okamžiku aktivace karty po celou dobu její platnosti, je-li karta aktivní (tzn. není například blokovaná).
 • Služby se vztahují na držitele hlavní i dodatkové karty. Podmínky pojištění a asistence pro hlavní a dodatkovou kartu jsou shodné.
 • V případě pojistné události se na plnění v rozsahu dle pojistných podmínek nevztahuje žádná spoluúčast držitele karty.

Věříme, že s kreditními kartami Raiffeisenbank budete spokojeni, stejně jako s jejich nabídkou pojištění a asistence, které získáváte v ceně.
Pro držitele STYLE  a DE LUXE karty pojištění prodloužené záruky je v rámci balíčku pojištění KOMFORT.

Podrobné informace o produktu

Pojištění pro případ finanční ztráty spočívající ve vadě zakoupené věci, která se vyskytla po uplynutí zákonné záruční doby poskytované prodejcem podle platných právních předpisů.

Pojištění prodloužené záruky se vztahuje na vady věci, které se projeví elektronickou, elektrickou a/nebo mechanickou nefunkčností věci během období jednoho roku (pojistná doba) po uplynutí zákonné záruční doby.

Pojištění se vztahuje na věci pro osobní potřebu (tedy nikoli pro profesionální užití) s kupní cenou v rozmezí Kč 1.500 - 30.000,-, které lze zařadit do následujících kategorií:

 • bílá technika  - jde o elektrická zařízení používaná v interiéru pro běžný povoz domácnosti, např.: sporáky, pečicí a mikrovlnné trouby, varné desky, chladničky, mrazáky, pračky, sušičky či jejich kombinace, myčky, vysavače, mixéry, kuchyňské roboty, topidla, varné konvice, elektrické pánve, žehličky, zvlhčovače vzduchu, ventilátory, dále holicí a depilační strojky, žehličky na vlasy, vysoušeče vlasů apod. Pojištění se nevztahuje na hračky a světelné zdroje.
 • černá technika - jde o elektronická zařízení audio, video a komunikační techniky, např.: televizory vč. LCD a plazmových, AV receivery, DVD/CD/VHS rekordéry a přehrávače vč. Blue-ray, radiopřijímače, AV sestavy, zesilovače a reproduktorové soustavy, videokamery, fotoaparáty, satelitní přijímače, multimediální stanice, zabezpečovací systémy, telefony vyjma mobilních, autorádia, vysílačky. Pojištění se nevztahuje na přenosné přístroje typu MP3/MP4, počítačovou techniku, herní konzole, kancelářskou elektroniku (kopírky, faxy, skenery, tiskárny aj.) a hudební nástroje.


Limit pojistného plnění činí Kč 20.000,- na pojistnou událost.

Maximálně lze k jedné kreditní kartě uplatnit nárok na plnění za čtyři pojistné události nastalé během jednoho roku; celkové maximální pojistné plnění k jedné kartě však nepřesáhne Kč 36.000,- za jeden rok.

POJIŠTĚNÍ SE VZTAHUJE JEN NA VĚCI ZAKOUPENÉ POJIŠTĚNOU KREDITNÍ KARTOU – na zboží zakoupené v hotovosti nebo jinou než pojištěnou kreditní kartou nelze pojištění uplatnit.

Jak pojištění funguje?

 • Držitel karty kontaktuje pojišťovnu na tel. 488 125 125 a nahlásí pojistnou událost
 • Poškozenou věc je třeba opravit v některém ze servisních míst uvedených v seznamu záručních opraven (seznam poskytuje prodejce zpravidla se záručním listem při prodeji)
 • Pojišťovna si vyžádá od držitele karty potřebné dokumenty, zejména doklad o koupi věci pojištěnou kreditní kartou, kopii prodejního dokladu k pojištěné věci, kopii záručního listu a vyjádření opravny o příčině škody včetně specifikace provedené opravy a/nebo vyjádření opravny o neopravitelnosti věci
 • Pojistné plnění za opravu věci bude poskytováno v nové ceně, s výjimkou případů, kdy náklady na opravu převýší časovou cenu věci (tedy bude uhrazena jen časová cena věci)

 Tip

Abyste si prodloužili záruční dobu o 1 rok, doporučujeme všechny výrobky a zařízení bílé a černé techniky popsané výše (kromě uvedených výjimek) nakupovat vždy Vaší novou kreditní kartou Raiffeisenbank s pojištěním prodloužené záruky.

Co byste měli ještě vědět:

 • Na dobu trvání zákonné záruční lhůty se prodloužená záruka na věci nevztahuje
 • Pojištění se nevztahuje na náklady spojené s přepravou vadné věci z místa, kde se vada věci projevila, do místa provedení její opravy ani za případné škody při takové přepravě
 • Uplatnění nároku z pojištění je třeba pojistiteli oznámit v průběhu pojistné doby nebo během 14 dnů po skončení této doby následujících
 • Poskytovatelem Pojištění prodloužené záruky je UNIQA pojišťovna, a.s.
 • Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě pro případ pojištění prodloužené záruky uzavřené mezi Raiffeisenbank a UNIQA pojišťovnou
 • Územní platnost pojištění je ČR


Související dokumenty
Rámcová pojistná smlouva o pojištění prodloužené záruky ke kreditním kartám
Všeobecné pojistné podmínky
Zpracování osobních údajů - UNIQA pojišťovna

Podmínky získání

Služby jsou poskytovány v ceně karty.  Stačí aktivovat vaší kartu, služby jsou poskytovány po celou dobu její platnosti.
Ke všem kreditním kartám Raiffeisenbank lze nad rámec těchto pojištění sjednat i Pojištění vyčerpané částky pro případ neschopnosti splácet nebo pojištění zneužití karty Osobní strážce.