POJIŠTĚNÍ VYČERPANÉ ČÁSTKY

 • Pojištění chrání vás i vaší rodinu před nepříjemnými dluhy vzniklými v důsledku tíživých situací

 • Vaše závazky na kreditní kartě až do výše 100 % vyčerpané částky budou vyrovnány

 • Platíte za pojištění, jenom když ho potřebujete

Popis služby

 

Pojištění vyčerpané částky Vám přináší jistotu, že pokud se dostanete do složité životní situace, Vaše závazky na kreditní kartě až do výše 100 % vyčerpané částky budou vyrovnány.

Pojištění vyčerpané částky chrání držitele kreditní karty pro případ:

 • smrti
 • invalidity III. stupně
 • dlouhodobé pracovní neschopnosti

a dále:

 • ztráty zaměstnání – pokud klient kdykoli v průběhu platnosti pojištění splňuje podmínky pojištění pro případ ztráty zaměstnání, je pojištěn pro případ ztráty zaměstnání a není pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu
 • hospitalizace v důsledku úrazu – pokud klient kdykoli v průběhu platnosti pojištění nesplňuje podmínky pro případ ztráty zaměstnání, automaticky je pojištěn pro případ hospitalizace v důsledku úrazu a není pojištěn pro případ ztráty zaměstnání.

Na koho se vztahuje toto pojištění
Pojištění může být poskytnuto osobě (klientovi – držiteli kreditní karty), která:

 • je mladší 60 let 
 • dle svého vědomí je zdráv/a
 • není invalidní pro invaliditu I.–III. stupně
 • není v pracovní neschopnosti
 • souhlasí s Rámcovou pojistnou smlouvou k pojištění vyčerpané částky
 • je zaměstnán v pracovním poměru na na dobu neurčitou déle jak 12 měsíců, není ve zkušební době či ve výpovědi ani neuzavřel dohodu o ukončení pracovního poměru

Jak pojištění funguje

 • V případě pojistné události skutečnost neprodleně nahlaste nahlaste pojišťovně UNIQA   
 • Pojišťovna Vás bude informovat o rozsahu potřebné dokumentace předkládané pro likvidaci pojistné události
 • Hlášení pojistné události neodkládejte. Nečekejte, až budete mít k dispozici všechny potřebné doklady. Vyplňte formulář Oznámení škody a zašlete jej pojišťovně UNIQA bez zbytečného odkladu. Další doklady můžete dodávat postupně, jak je budete mít k dispozici.

Co byste měli vědět?

 • V případě pojistné události bude pojišťovnou uhrazena nesplacená pohledávka banky vůči držiteli kreditní karty. Pojištěním tak chráníte sebe i svou rodinu před nepříjemnými dluhy vzniklými v důsledku tíživých situací.
 • Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě k pojištění vyčerpané částky č. 1080500025 uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a UNIQA pojišťovnou, a.s.

 Podmínky získání

O pojištění vyčerpané částky si můžete požádat:

 • k nové kartě v rámci Žádosti/Smlouvy o vydání kreditní karty
 • k již aktivované kreditní kartě telefonicky na lince488 125 125
 • Podmínky pro vstup do pojištění jsou vždy definovány v Rámcové smlouvě.

 

Pojištění vyčerpané částky si můžete ke své kreditní kartě zřídit v případě, že:

 • jste mladší 60 let
 • jste dle svého vědomí zdráv/zdráva
 • nejste invalidní pro invaliditu I.- III. stupně
 • nejste v pracovní neschopnosti
 • jste zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou déle než 12 měsíců
 • souhlasíte s Rámcovou pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami
 • jste zaměstnán v pracovním poměru na na dobu neurčitou déle jak 12 měsíců, nejst ve zkušební době či ve výpovědi ani neuzavřel jste dohodu o ukončení pracovního poměru