zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

EKONOMICKÁ OBLAST

Raiffeisenbank staví mezi své priority etický a transparentní přístup opřený o skupinový etický kodex.

Kodex je závazný pro každého zaměstnance a stává se nedílnou součástí každé činnosti, kterou zaměstnanec vykonává, i každé interakce s klientem, dodavatelem či partnerem, čímž současně buduje firemní kulturu a upevňuje korektní vztahy napříč trhem. Raiffeisenbank plně podporuje Koalici pro transparentní podnikání s cílem kultivovat podnikatelské prostředí v Česke republice.

ODPOVĚDNÁ BANKA

Raiffeisenbank má odpovědnost za svěřené finanční prostředky svých klientů, proto na předních místech pozornosti stojí témata spojená s etickým a transparentním přístupem. Jednání zaměstnanců banky vychází z etického kodexu skupiny Raiffeisen. Jde o principy chování, kterými se v každodenním pracovním životě zaměstnanci řídí a představují víc, než jen pouhou povinnost. Výrazně tak přispívají k firemní kultuře a ke skutečným vztahům, které má banka ke klientům, k zaměstnancům, dodavatelům i partnerům.

Raiffeisenbank je společensky odpovědná firma, člen platformy Byznys pro společnost, která je národním partnerem organizace CSR Europe.

TRANSPARENTNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání (2011). Ta je volným sdružením, které usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.

RB je členem Koalice pro transparentní podnikání. Koalice je volným sdružením usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v lednu 2011 a v současnosti sdružuje přes dvacet českých a mezinárodních společností napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

Přehled zadávacích řízení, kterých se účastníme

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Raiffeisen investiční společnost nabízí první český fond udržitelného rozvoje. Investoři si mohou být jisti, že jejich peníze nepodpoří rozkvět firem ve zbrojním průmyslu, podniků, které porušují pracovní a lidská práva, a také společností, které vsadily na genetické inženýrství.

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje je konstruován jako trvale udržitelný. Jedná se o smíšený podřízený fond, který investuje minimálně 85 % svého majetku do řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix. Tento řídící fond vkládá alespoň 51 % majetku do podniků, které jsou na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné.

“Dnešní společnost klade stále větší důraz na životní prostředí a udržitelný rozvoj. I z tohoto důvodu je jeden z našich nových fondů uzpůsoben investorům, kterým není tato problematika lhostejná,” řekl generální ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský.