zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

EKONOMICKÁ OBLAST

Raiffeisenbank staví mezi své priority etický a transparentní přístup opřený o skupinový etický kodex.

 Kodex je závazný pro každého zaměstnance a stává se nedílnou součástí každé činnosti, kterou zaměstnanec vykonává, i každé interakce s klientem, dodavatelem či partnerem, čímž současně buduje firemní kulturu a upevňuje korektní vztahy napříč trhem. Raiffeisenbank plně podporuje Koalici pro transparentní podnikání s cílem kultivovat podnikatelské prostředí v Česke republice.

ODPOVĚDNÁ BANKA

Raiffeisenbank má odpovědnost za svěřené finanční prostředky svých klientů, proto na předních místech pozornosti stojí témata spojená s etickým a transparentním přístupem. Jednání zaměstnanců banky vychází z etického kodexu skupiny Raiffeisen. Jde o principy chování, kterými se v každodenním pracovním životě zaměstnanci řídí a představují víc, než jen pouhou povinnost. Výrazně tak přispívají k firemní kultuře a ke skutečným vztahům, které má banka ke klientům, k zaměstnancům, dodavatelům i partnerům.
Raiffeisenbank je společensky odpovědná firma, člen platformy Byznys pro společnost, která je národním partnerem organizace CSR Europe.

TRANSPARENTNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jsme členem Koalice pro transparentní podnikání (2011). Ta je volným sdružením, které usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.
RB je členem Koalice pro transparentní podnikání. Koalice je volným sdružením usilujícím o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v lednu 2011 a v současnosti sdružuje přes dvacet českých a mezinárodních společností napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

RAIFFEISEN FOND UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Raiffeisen investiční společnost nabízí první český fond udržitelného rozvoje. Investoři si mohou být jisti, že jejich peníze nepodpoří rozkvět firem ve zbrojním průmyslu, podniků, které porušují pracovní a lidská práva, a také společností, které vsadily na genetické inženýrství.

Raiffeisen fond udržitelného rozvoje je konstruován jako trvale udržitelný. Jedná se o smíšený podřízený fond, který investuje minimálně 85 % svého majetku do řídícího fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Mix. Tento řídící fond vkládá alespoň 51 % majetku do podniků, které jsou na základě sociálních, ekologických a etických kritérií klasifikovány jako dlouhodobě udržitelné.

“Dnešní společnost klade stále větší důraz na životní prostředí a udržitelný rozvoj. I z tohoto důvodu je jeden z našich nových fondů uzpůsoben investorům, kterým není tato problematika lhostejná,” řekl generální ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský.

POLITIKA ODMĚŇOVÁNÍ

Politika odměňování v Raiffeisenbank reflektuje udržitelná rizika. Tato politika podporuje efektivní management rizik a jejich udržitelnost při poskytování poradenství k investicím nebo k pojištění. Zároveň struktura odměňování a hodnocení výkonu nepodporuje nadměrné podstupování rizika a patřičně respektuje jejich udržitelnost. To je zajištěno zejména implementací vhodných opatření pro udržitelnost při stanovování cílů v procesu řízení výkonu u pracovních pozic v daných oblastech.

MEMORANDUM PRO UDRŽITELNÉ FINANCE V ČR

Raiffeisenbank se připojila k Memorandu pro udržitelné finance v České republice
Raiffeisen Bank International je oficiálním signatářem Principů odpovědného bankovnictví OSN

Raiffeisenbank se v rámci spolupráce na půdě České bankovní asociace prostřednictvím Memoranda pro udržitelné finance otevřeně přihlásila k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v Česku. Chce se podílet na vytváření takového podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země. Principy, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné, se zároveň banka zavázala zohledňovat i ve své činnosti.

Součástí závazku popsaného v Memorandu je připravenost bank spolupracovat s veřejnou správou v rámci řešení specifické situace ČR při spolufinancování projektů realizovaných za pomoci EU fondů. Banky jsou rovněž připraveny pomoci spolufinancovat ve spolupráci se státem strategické projekty co nejefektivnějším způsobem tak, aby jejich realizace co nejvíce přispěla k udržitelnému rozvoji naší země. Více informací