Společenská odpovědnost

Raiffeisenbank je dynamicky rostoucí banka patřící mezi nejvýznamnější české peněžní ústavy. Odpovědné podnikání a udržitelný rozvoj jsou všudypřítomné v každodenním konání banky i v jednání samotných zaměstnanců. Je základním smyslem a stojí v samotném srdci firemních hodnot, vize a strategie banky.

Odpovědná banka

Přístup k odpovědnému podnikání a udržitelnosti navazuje v Raiffeisenbank historické kořeny, které vybudoval jeden z prvních odpovědných bankéřů Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Raiffeisenbank sleduje dopady svého působení zejména v oblasti sociální, ekonomické a v oblasti životního prostředí.

Naše partnerství

Pomáháme prostřednictvím toho, v čem je naše největší síla. Propojujeme peníze a smysl, vytváříme vztahy, zapojujeme zaměstnance a klienty do pomoci druhým. Neziskovým organizacím nabízíme Transparentní účet.

Poradna při finanční tísni

Jsme partnerem Poradny při finanční tísni, která je respektovanou a jedinou celostátně působící organizací nabízející klientům dluhové poradenství zdarma.

Vzdělávání

Chceme se spolupodílet na kvalitě vzdělávání a výchovy nové generace, tak aby z dětí a mladých lidí vyrůstaly osobnosti, které budou mít i praktické finanční znalosti. Dbáme o rozvoj všech 3100 zaměstnanců.

Transparentní veřejné zakázky

Jsme členem volného sdružení Koalice pro transparentní podnikání, které usiluje o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice.

Banka a ekologie

Snažíme se pracovat tak, aby naše dopady na životní prostředí byly co nejnižší, a zavádíme opatření, abychom ulevili okolní přírodě.

Podpora na rodičovské dovolené

Raiffeisenbank podporuje ženy i muže na rodičovské či mateřské dovolené.

Fond udržitelného rozvoje

Raiffeisen investiční společnost nabízí první český fond udržitelného rozvoje.

Služba pro neslyšící a nedoslýchavé

Službu tlumočení pro osoby se sluchovým postižením si nyní můžete objednat z pohodlí vašeho domova.

Kontakt

csr@rb.cz

Raiffeisenbank a.s., Praha City Tower
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha

Skupina Raiffeisen Bank International vydává pravidelně svůj Sustainability Report s detailním popisem aktivit v členských zemích včetně ČR.

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky