zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Energetická efektivnost provozu

Financujeme a refinancujeme projekty, které zlepší energetickou efektivnost provozu.

Obnovitelné zdroje energie

Poskytujeme financování nebo refinancování do výstavby, vybavení, výroby a infrastruktury spojené s OZE.

Zelená mobilita

Pomůžeme vám s financováním nebo refinancováním úvěrů souvisejících s nákupem, pronájmem a provozem vozidel s nulovými přímými emisemi.

Cirkulární ekonomika

Financujeme řešení, která prodlužují životní cyklus produktu, jeho opětovného využití, opravu nebo regeneraci.

Udržitelné vodní hospodářství

Nabízíme financování a refinancování projektů spojených s udržitelným hospodařením s vodou, včetně odpadních vod.

Udržitelné zemědělství a lesnictví

Zaměřujeme se na financování projektů na udržitelné zemědělství a lesnictví.

Prevence a kontrola znečištění

Podporujeme vývoj, výstavbu, provoz a udržitelné nakládání s odpady nebo recyklaci.

Jaké projekty financujeme

Energetická efektivnost provozu

Financujeme a refinancujeme projekty, které zlepší energetickou efektivnost provozu minimálně o 30 %. To je potřeba doložit externím energetickým auditem. Nejde financovat zařízení poháněné fosilními palivy.

Na co se vztahuje

 • Elektrická zařízení, elektrické motory s měniči otáček (VSD), stroje, kompresory, jeřáby, investice do vylepšení nebo modernizace zpracovatelských zařízení
 • Investice do modernizace provozu a výrobních linek
 • Výroba domácích spotřebičů (praček, myček nádobí atd.) zařazených do dvou nejvyšších významně obsazených tříd energetické účinnosti nebo do vyšších tříd stanovených podle EU
 • Energeticky účinné osvětlení, např. LED diody
 • Projekty zaměřené na úschovu energie z obnovitelných zdrojů jako třeba palivové články
Energetická efektivnost provozu

Obnovitelné zdroje energie

Podporujeme investice do výstavby, vybavení, výroby a infrastruktury spojené s obnovitelnými zdroji.

Na co se vztahuje

 • Nákup, výroba, skladování, distribuce, přenos, instalace
 • Větrná a solární energie
 • Vodní energie do 20 MW
 • Geotermální projekty s přímými emisemi skleníkových plynů <100gCO2/kWh a geotermální vrty
 • Energie z biomasy (s výjimkou biomasy ze zdrojů vyčerpávající se biomasy a uhlíku, zdrojů pěstovaných na půdě s vysokou biologickou rozmanitostí a zdrojů, které využívají půdu, která konkuruje zdrojům potravin)
Obnovitelné zdroje energie

Zelená mobilita

Pomůžeme vám s financováním nebo refinancováním způsobilých ekologických úvěrů souvisejících s nákupem, pronájmem a provozem vozidel s nulovými přímými emisemi. Podporujeme také investice do modernizace infrastruktury.

Na co se vztahuje

 • Elektroauta, kola, elektrokola
 • Tramvaje, vlaky, trolejbusy
 • Elektrická nabíjecí místa
Zelená mobilita

Cirkulární ekonomika

Zafinancujeme projekty, které prodlužují životní cyklus výrobku.

Na co se vztahuje

 • Modulární design konstrukce
 • Oběhové hospodářství, systémy zpětného odběru a opětovného použití výrobků, opravy výrobků
 • Výrobní technologie využívající recyklované zdroje na biologické bázi, třeba nová výrobní linka obalového skla
Cirkulární ekonomika

Udržitelné vodní hospodářství

Financování nebo refinancování vývoje, výstavby, provozu a projektů udržitelného hospodaření s vodou a odpadními vodami a jejich údržby.

Na co se vztahuje

 • Zařízení na úpravu vody čističky odpadních vod
 • Činnosti a technologie, které snižují spotřebu vody a zvyšují kvalitu vody
 • Hygienická zařízení
 • Modernizace čistíren odpadních vod za účelem odstraňování živin, odpadní vody
 • Technologie, které zvyšují účinnost využívání vody, recyklace a opětovné využívání vody, systémy a technologie proúsporu vody a měření spotřeby vody
 • Úsporné vodovodní armatury a systémy sběru dešťové vody
Udržitelné vodní hospodářství

Udržitelné zemědělství a lesnictví

Zaměřujeme se na financování projektů na udržitelné zemědělství a lesnictví.

Na co se vztahuje

 • Získání, udržování a řízení certifikovaných zemědělských postupů v rámci udržitelných certifikačních systémů, jako jsou ekologické systémy EU nebo rovnocenné národní certifikační systémy.
 • Zlepšování nebo udržování stávajících zásobníků uhlíku.
 • Přechod z jednoletých plodin na víceleté, obnova stávajícího sadu novým, výsadba lesních školek, modernizace farmy, nákup technologie dojírenských robotů a výstavba stájí.
Udržitelné zemědělství a lesnictví

Prevence a kontrola znečištění

Podporujeme vývoj, výstavbu, provoz a udržitelné nakládání s odpady nebo recyklaci, a to formou financování i refinancování. Týká se zařízení, která sníží emise alespoň o 20 %. Budete potřebovat technický posudek.

Na co se vztahuje

 • Recyklační závody a recyklační činnosti včetně kovů, plastů, papíru, textilií
Prevence a kontrola znečištění

Máte zájem o naše služby?
Nechte nám na sebe kontakt.

Zavoláme vám, jakmile to bude možné. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy.

Nepovinné
Nepovinné
Nepovinné