zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Index Exportu – bezbřehý optimismus nebo světlo na konci tunelu?

6. 1. 2021

V listopadu výkonost českého exportu opět překonala očekávání. I předstihové ukazatele, navzdory druhé a později i třetí vlně šíření nového koronaviru, společně jedním hlasem hovoří o oživení českého průmyslu a exportu. Dle indexu nákupních manažerů růst zakázek dosáhl nejvyššího tempa od února 2018.

Podle odhadu Indexu Exportu by tempo růstu českého exportu mělo v prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhnout dokonce čtyřletého maxima, tzn. nejvyššího tempa od roku 2017!

„Skutečnost může být ale skromnější a může se z mnoha důvodů od očekávání lišit,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a pokračuje: „Zaprvé, část průzkumu, jak u indexu nákupních manažerů, tak Indexu Exportu, se prováděla ještě před zpřísněním restriktivních opatření nejen v Česku, ale i v dalších zemích. Zadruhé, střemhlavý propad exportu na jaře loňského roku snížil natolik srovnávací základnu, že nebude těžké zaznamenat solidní meziroční přírůstek. Měsíční hodnoty exportu se sice vrátí na předkovidové úrovně, ale výrazně je nepřekročí. I přes výrazné oživení ke konci roku výkonnost českého exportu v roce 2020 bude o několik stovek miliard korun zaostávat za výsledky z posledních tří let. COVID-19 se nejen ze statistik, ale i z naší paměti jen tak nevytratí.“

„Významně mohou s kartami našeho zahraničního obchodu zamíchat ještě dva faktory, které průmysl nemůže ovlivnit. Jedná se o potenciální zpřísnění přeshraničního režimu zejména na hranicích s Polskem a se Slovenskem, což může mít vliv na zajištění dostatečného množství pracovních sil zejména na severu a východě naší republiky a doba trvání „lockdownu“ školství, což negativně ovlivňuje počet pracovních sil v celém Česku“, dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

Index Exportu - optimismus nebo svetlo na konci tunelu

Zdroj: Výpočet Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací Exportérů, data ke 6. 1. 2021.
Pozn.: Údaje do listopadu 2020 odpovídají zveřejněné statistice národního vývozu ČSÚ, od prosince 2020 prognóza IE.

Šetření mezi českými vývozci
Pravidelně jednou za tři měsíce provádí Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací exportérů šetření mezi českými vývozci. V rámci šetření vývozci odpovídají na dvě otázky: „Jak hodnotíte současnou úroveň exportu Vaší společnosti ve srovnání s obdobím před 3 měsíci?“ a „Jaký očekáváte vývoj exportu Vaší společnosti za následující 3 měsíce ve srovnání s dneškem?“ Respondenti pokaždé vybírají ze škály 0-100.

„Ani s druhou podzimní vlnou pandemie nepřišli čeští exportéři o radost ze současné výkonnosti exportu bez ohledu na všechny více či méně nepříznivé okolnosti,“ usuzuje z výsledků průzkumu Helena Horská. Hodnocení aktuální situace se vyšplhalo na samý vrchol v historii tohoto měření, které sahá do druhého čtvrtletí 2016. Zatímco aktuální situace se zlepšila potřetí v řadě, vyhlídky na růst exportu se ke konci roku vrátily na úroveň značící mírný pokles. „Přetrvávající nejistota ohledně podoby brexitu, obavy z dopadů dalších vln nákazy a vzdálená naděje v podobě vakcinace nejohroženější skupiny populace byly asi hlavními důvody, proč se očekávání exportérů před koncem roku znovu zhoršila a vrátila se pod hladinu 50, která odděluje růst od poklesu,“ domnívá se Horská.

Hodnocení a očekáváni vývoje exportu

Zdroj: Šetření mezi exportéry v termínu 11. – 16. 12. 2020. Raiffeisenbank a.s. a Asociace exportérů.

 

Anketa mezi českými vývozci – 3 otázky k brexitu

Podoba odchodu Velké Británie z EU byla finalizována na poslední chvíli, na Štědrý den. „Jestli to byl štědrý den i pro Velkou Británii či EU, ukáže až čas. Na hranice mezi Velkou Británii a EU se vrátili celníci a s nimi i celní formality. Z průzkumu mezi českými exportéry provedeného před podpisem dohody vyplývá, že jen polovina z respondentů exportuje do Velké Británie a z těch, kdo exportují, celé 2/3 očekávají export na úrovni roku 2020, zatímco každý pátý očekává pokles a jen každý desátý nárůst exportu. Téměř každý respondent, který s Británií obchoduje, se ale obává zdržení na hranicích. Zavedení celních tarifů a poplatků, tj. varianty brexitu bez dohody, se obává méně než polovina všech respondentů. Mezi těmi, kteří do Velké Británie vyváží, byly obavy z tvrdého brexitu ale daleko vyšší: předpokládalo je 80 % z nich,“ upozorňuje Horská.

 

O Indexu Exportu
Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu
na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky
a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.


Základní informace o Asociaci exportérů
Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky.