Za tři čtvrtletí roku 2019 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 3,64 miliardy korun

14. 11. 2019
 • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 248 miliard Kč
 • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 275 miliard Kč
 • Celková aktiva banky ve výši 373 miliard Kč
 • Čistý zisk banky dosáhl výše 3,64 miliardy Kč
 • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 30. 9. 2019 ve výši 17,02 %

„Během prvních devíti měsíců letošního roku jsme dále zvyšovali svůj význam na tuzemském trhu. Naše nabídka oslovuje desítky tisíc nových klientů, rosteme jak v oblasti depozit,
tak i poskytnutých úvěrů. Čistý zisk Raiffeisenbank za tři čtvrtletí roku 2019 dosáhl výše 3,64 miliardy korun a meziročně tak vzrostl o 36 procent,“ říká Igor Vida, generální ředitel
a předseda představenstva Raiffeisenbank.

„Klientům i nadále přinášíme nové služby a funkcionality nabízené v rámci internetového i mobilního bankovnictví. V září jsme veřejnosti představili vlastní mobilní aplikaci RaiPay pro placení mobilními telefony s operačním systémem Android a od začátku čtvrtého kvartálu umožňujeme klientům provádět bezkontaktní platby prostřednictvím iPhonu či Apple Watch. Nedávno jsme také spustili ostrý provoz tzv. okamžitých plateb,“ uvádí Igor Vida.

„Jsme rádi, že jsou klienti s našimi službami spokojeni a že se jim představené novinky líbí. Také díky tomu se nám v soutěži Hospodářských novin znovu podařilo obhájit titul Klientsky nejpřívětivější banka roku, čehož si velmi vážíme,“ dodává Igor Vida.


BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA TŘI ČTVRTLETÍ 2019

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za tři čtvrtletí roku 2019 dosáhl výše 3,64 miliardy Kč, což představuje meziroční růst o 36,1 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 12,2 % na 8,79 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 23,2 % a dosáhly tak výše 6,51 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků poklesly o 9,7 %
na 1,26 miliardy Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně poklesly o 27,3 % na 817 milionů Kč.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 373 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 5,5 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 6,6 % na 248 miliard Kč. K růstu přitom došlo primárně v oblasti financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry),
ale i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 8,5 % na 275 miliard Kč.


NÁKLADY

Provozní náklady ve výši 4,82 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 12 %. Tento nárůst je způsoben například vyššími investicemi v oblasti IT.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání nižší o 577 milionů Kč. Důvodem je čisté rozpuštění opravných položek ve výši 321 milionů Kč. Tento kladný výsledek je způsoben rozpuštěním rezerv primárně v segmentu firem, nicméně vztahuje se i k segmentu domácností.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 30. září 2019 dosáhla výše 17,02 %. Na konci dubna 2019 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 3,36 miliard Kč,
kdy částka 1,15 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 2,21 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad
na kapitálovou přiměřenost banky.


VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI 3. ČTVRTLETÍ ROKU 2019

 • V internetovém bankovnictví Raiffeisenbank uživatelé od července nově vidí logo a název online i kamenných obchodů, ve kterých nakupovali. A to včetně adresy
  i odkazu na Google mapy. Součástí nové verze jsou také grafické přehledy příjmů a výdajů či předpokládaný vývoj zůstatku na účtu na příští měsíc.
 • Do funkce nezávislého člena dozorčí rady Raiffeisenbank byla dne 27. 8. 2019 zvolena paní Taťána le Moigne, regionální ředitelka Googlu Česko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko.
 • Od 10. září nabízí Raiffeisenbank klientům aplikaci RaiPay pro placení mobilním telefonem a bezkontaktní výběry z bankomatů. Aplikace umožňuje digitalizaci debetních a kreditních karet Raiffeisenbank na chytrých telefonech s operačním systémem Android.
 • Dne 3. září 2019 Raiffeisenbank oznámila, že prodloužila partnerství s Národním divadlem do roku 2023. Banka chce nadále pokračovat v podpoře a rozvíjení kvalitní umělecké tvorby, kterou Národní divadlo na svých scénách přináší.