zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Za rok 2018 vykázala Raiffeisenbank rekordní zisk ve výši 3,36 miliardy korun

26. 2. 2019
  • Meziroční růst klientských úvěrů o 10 % na 234 miliard Kč
  • Klientské vklady dosáhly výše 271 miliard Kč, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 7,6 %
  • Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 7,3 % na 362,5 miliardy Kč
  • Čistý zisk banky se meziročně zvýšil o 19,1 % na 3,36 miliardy Kč
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 12. 2018 ve výši 16,92 %

(Z důvodu implementace standardu IFRS9 byla pro potřeby meziročního srovnání data roku 2017 zpětně přepočtena dle této nové metodiky.)

„Uplynulý rok byl pro celý trh velmi náročný. Banky se musely vyrovnat nejen s neustále se zvyšujícími požadavky ze strany českého i evropského regulátora, ale také s přibývající agendou související se zaváděním technologických novinek,“ říká Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank, a dodává: „Navzdory všem těmto výzvám se nám podařilo meziročně vyrůst v oblasti úvěrů i depozit a dosáhnout historické výše čistého zisku 3,36 miliardy korun, což meziročně představuje devatenáctiprocentní nárůst.“

„Raiffeisenbank nadále potvrzuje, že právem patří mezi nejlepší banky na trhu. Loňskými rekordními výsledky jsme více než důstojně oslavili 25. výročí vstupu na český trh a já jsem velmi hrdý na všechny úspěchy, kterých jsme vloni dosáhli,“ doplňuje Igor Vida.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2018

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY
Čistý zisk banky za rok 2018 dosáhl výše 3,36 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 19,1 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 2,5 % na 10,77 miliardy Kč.

Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně poklesly o 34,4 % na 1,49 miliardy Kč. Hlavním důvodem uvedeného meziročního poklesu je fakt, že výnosy v roce 2017 jednorázově navyšoval příjem z prodeje státních dluhopisů a výnosy spojené s ukončením devizových intervencí České národní banky. Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 17,9 % a dosáhly tak výše 7,29 miliardy Kč. Tento růst je tažen zejména nárůstem tržních sazeb. Čisté příjmy z poplatků mírně klesly o 2,9 % na 1,86 miliardy Kč.

VKLADY A ÚVĚRY
Celková aktiva banky dosáhla výše 362,5 miliardy Kč a meziročně tak vzrostla o 7,3 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 10 % na 234 miliard Kč.
K růstu přitom došlo ve financování domácností (hypotéky a spotřebitelské úvěry) i firem. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 7,6 % na 271 miliard Kč.

NÁKLADY
Provozní náklady ve výši 5,81 miliardy Kč se oproti roku 2017 snížily o 3,7 %, a to i navzdory vyššímu příspěvku banky do Fondu pro řešení krize. Jde o jasnou známku dobré nákladové disciplíny Raiffeisenbank.

ŘÍZENÍ RIZIK
Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek za rok 2018 jsou v meziročním srovnání sice vyšší o 31,6 %, když dosáhly 809 milionů Kč, nicméně v absolutním vyjádření jde stále o velmi nízké hodnoty.

KAPITÁL
Kapitálová přiměřenost banky dosáhla k 31. prosinci 2018 výše 16,92 %. Na konci dubna 2018 rozhodla valná hromada banky o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 2,82 miliardy Kč, kdy částka 1,69 miliardy Kč byla použita na výplatu akcionářů a částka 1,13 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad
na kapitálovou přiměřenost banky.


VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2018

  • S účinností od 15. dubna 2018 se novým členem představenstva Raiffeisenbank stal Martin Stotter, který je z pozice CRO (Chief Risk Officer) zodpovědný za oblast řízení rizik. Současně se ke stejnému datu ujal František Ježek vedení korporátního segmentu. Od 1. července 2018 se následně novým členem představenstva Raiffeisenbank stal Vladimír Matouš, který je odpovědný za oblast IT.
  • Raiffeisenbank v průběhu roku 2018 otevřela šest nových poboček, rozšířila síť vkladových bankomatů a do téměř celé sítě svých bankomatů nainstalovala bezkontaktní čtečky.
  • Banka dokončila převod všech svých klientů do nového internetového bankovnictví a těsně před koncem roku svým klientům nabídla zcela novou aplikaci mobilního bankovnictví.
  • Raiffeisenbank po čtvrté v řadě získala titul Klientsky nejpřívětivější banka roku.