zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

INDEX EXPORTU PŘEDPOKLÁDÁ NA POČÁTKU ROKU 2016 ZPOMALENÍ TEMPA RŮSTU ČESKÉHO VÝVOZU

4. 12. 2015

Asociace exportérů ve spolupráci s analytiky Raiffeisenbank přináší novou podobu Indexu Exportu.

Konec roku 2015 i počátek nového roku budou ve znamení pozvolného zpomalování tempa českého vývozu. Signalizuje to Index Exportu, který je sestavován za účelem předpovědi výkonnosti tuzemského vývozu na několik měsíců dopředu. Za zpomalením stojí především pokles zakázek z Německa.

Předpokládaný vývoj českého exportu má sestupnou tendenci především kvůli poklesu zakázek od našeho hlavního obchodního partnera Německa a zpomalení poptávky na zahraničních trzích,“ vysvětluje hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

„Leden sice bude ve znamení oživení exportu, únor nicméně opět přinese jeho zpomalení. Z lednových 10,42 bodu vykázal Index Exportu pokles téměř o polovinu na únorových 5,59 bodu. Potvrzuje se tak naše obava, že na začátku příštího roku nemůžeme čekat jednoznačný růst českého vývozu a že je třeba velmi bedlivě sledovat situaci u našeho západního souseda, který je pro tuzemský export klíčový,“ říká místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Pokles růstu německé ekonomiky odhadují i přední německé instituty, které předpokládaný růst v letošním roce snížily z původních 2,1 % na 1,8 %.

INDEX EXPORTU v letech 2008 až 2016

Index Exportu je na konci roku nezvykle rozkolísaný – vývoz hledá směr

index exportu

Kvůli silné domácí poptávce však německý trh nabízí stále dostatek příležitostí. Ty se českým exportérům otevírají i na dalších zahraničních trzích. Proto také mnozí čeští vývozci hodnotí situaci subjektivně lépe.

Z výsledků průzkumu, který jsme realizovali společně s Asociací exportérů v polovině listopadu letošního roku, vyplývá, že čeští exportéři hodnotí současnou úroveň tuzemského exportu stejně jako v minulém čtvrtletí. V horizontu tří měsíců dokonce očekávají nepatrné zlepšení,“ říká Helena Horská. Konkrétně se jedná o hodnotu 53,5 bodu (medián) na škále od nuly do sta (hodnota pod 50 značí zhoršení, hodnota nad 50 zlepšení, úroveň 50 bodů signalizuje stabilitu).

Výzvou pro české exportéry bude v příštím roce hledání nových obchodních příležitostí v méně známých zemích a teritoriích. Vypořádat se budou muset nejen s nestabilitou na Blízkém východě, ale také s pozvolna zpomalující čínskou ekonomikou,“ předpokládá Helena Horská.

Nízké ceny ropy a energií obecně pomohou producentům držet náklady pod kontrolou. V některých oborech, především v těžkém strojírenství napojeném na těžbu a energetiku, ale mohou nízké ceny ropy značně omezovat odbytové příležitosti. Z průzkumu mezi exportéry totiž mimo jiné vyplynulo, že prudký pokles cen ropy na světových trzích znatelně zhoršil hodnocení situace výrobců těžebních zařízení pro podmořskou těžbu ropy.

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu. Jeho nová podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů.

„Raiffeisenbank je dlouhodobým partnerem českých exportérů. Spolupráce na přípravě Indexu Exportu je vedena naší přirozenou snahou nabídnout vývozcům další servis umožňující jim lépe předvídat budoucí vývoj a optimalizovat tak svou exportní strategii,“ uvádí ředitel firemního bankovnictví Raiffeisenbank Václav Štětina.

Index je sestavován na základě řady statistických dat a vyjádření českých exportérů. Klíčovými parametry jsou německé průmyslové zakázky, reálný efektivní kurs koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, zakázky ze zahraničí a index nákupních manažerů Eurozóny PMI.

„Velmi oceňuji spolupráci mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů ve věci Indexu Exportu, který umožňuje nám exportérům, zvlášť těm zaměřeným na německý trh, mít informace o předpokládaném vývoji na tomto trhu, a získat tak čas na přípravu potřebných změn nebo korekci investičních či prodejních záměrů. Důležitá je dlouholetá zkušenost s tímto indexem a vysoká pravděpodobnost jeho naplnění. Naše rozhodnutí a predikce vývoje ve firmě mohou mít reálný základ. A to je jedinečné a velmi cenné,“ doplňuje předseda Asociace exportérů Jiří Grund.

O Indexu Exportu

Index Exportu (IE) má za cíl predikovat vývoj českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: německé průmyslové zakázky, reálný efektivní kurs CZK/EUR očištěný o inflaci v průmyslu, zakázky ze zahraničí a index nákupních manažerů Eurozóny PMI. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu