zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

NOVĚ OD 1. 7.  2021 plnění nad rámec sjednaného rozsahu pojištění v případě umístění pojištěného do povinné karantény z důvodu pozitivního testu na onemocnění COVID-19 v zahraničí. Více info o rozsahu plnění ZDE.

Aktuální informace týkajíce se koronaviru v souvislosti s cestovním pojištěním naleznete ZDE.

Výhody

 • Poskytuje celoroční jistotu vám i vaší rodině při neomezeném počtu cest.
 • V rámci pojištění jsou automaticky pojištěny také rekreační a zimní sporty (včetně lyžování, snowboardingu) mimo nebezpečných sportů a za podmínek vyjmenovaných v pojistné smlouvě o cestovním pojištění a pojistných podmínkách..
 • Pojištění zahrnuje nadstandardní asistenční a právní služby, včetně finanční pomoci.
 • Za jeden poplatek máte pojištění nejen pro vás, držitele karty, ale také pro spolucestující rodinu (manžel/manželka, druh/družka, vlastní či adoptované děti do 18 let věku) bez omezení počtu osob.

   

  Pro držitele Debit MasterCard GOLD je pojištění zahrnuto v ceně karty.

Jak pojištění funguje

 • V případě pojistné události se neprodleně obraťte na asistenční službu Europ Assistance tel.:+420 296 333 696
 • Zde vám nejen sdělí kontakt na nejbližší smluvní lékařské zařízení, ale také vám poradí, co dělat a které dokumenty bude třeba uschovat pro dořešení pojistné události v České republice.
 • Po návratu do České republiky vyplňte formulář Oznámení o škodě a zašlete jej s příslušnými podklady na pojišťovnu UNIQA.

Jak hlásit pojistnou událost

 • pojistnou událost také neprodleně nahlašte pojišťovně UNIQA  na telefonním čísle +420 488 125 125 nebo skrze formulář na webu Uniqa pojišťovny
 • pojišťovna Vám sdělí, jaké dokumenty od Vás bude pro likvidaci pojistné události potřebovat
 • hlášení pojistné události neodkládejte a nečekejte, až budete mít k dispozici všechny doklady. Můžete je dodávat postupně, jak je budete mít k dispozici.

 

Co byste měli vědět?

 • Pojištění se vztahuje nejen na držitele platební karty, ale také na spolucestující rodinu (manžel/manželka, druh/družka, vlastní či adoptované děti do 18let věku) bez omezení počtu osob.
 • Pojištění se vztahuje na celý svět.
 • Pojištění poskytuje pojistnou ochranu na všechny krátkodobé zahraniční cesty, které nepřesáhnou 60 dnů za předpokladu, že na celou dobu zahraniční cesty bylo zaplaceno pojistné.
 • Pojistné krytí je poskytováno od okamžiku překročení hranice ČR do zahraničí, nejdříve však první den platnosti pojištění, a končí okamžikem překročení hranice ČR ze zahraničí, nejpozději však uplynutím 60. dne ode dne nástupu na cestu, popř. ukončením pojištění.
 • Pojištění se vztahuje i na státy (s výjimkou území České republiky), kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem, pokud si pojištěný v České republice platí alespoň rok veřejné zdravotní pojištění.
 • Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě o cestovním pojištění uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a UNIQA pojišťovnou, a.s., viz Související dokumenty níže.
 • Limity pojistného krytí
 
 

 Tip 

Evropský průkaz pojištěnce (EHIC) kryje v evropských zemích (zejména zemích EU) jen základní péči s případnou spoluúčastí. Veškeré ostatní zdravotní (např. stomatologie) či přepravní úkony (přesun do specializovaného zdravotnického zařízení, repatriace ostatků) jsou mimo rámec krytí mezinárodních dohod EHIC a jsou řešeny cestovním pojištěním k vaší kreditní kartě. Výhodou pojištění ke kreditní kartě je také asistenční služba v češtině, která vám poradí, jak postupovat, a poskytne Vám kontakty na zdravotnická zařízení v dané oblasti.

Upozornění

 • Cestovní pojištění k debetní kartě sjednané do 10.3.2013 a kreditní kartě sjednané do 31.12.2012 je platné dle rámcové pojistné smlouvy č. č. 1360500130.
 • Cestovní pojištění  k debetní kartě sjednané od 11.3.2013 a kreditní kartě sjednané od 1.1.2013 je platné dle rámcové pojistné smlouvy č. č. 1360500240.
 • Cestovní pojištění, které je k debetní nebo kreditní kartě poskytováno již v ceně karty, je platné dle rámcové pojistné smlouvy č. č. 1360500130.

 

 Tip

Nezapomeňte si před cestou do zahraničí vytisknout asistenční kartu k příslušné rámcové smlouvě.
 


Podmínky získání

 • k nové kartě v rámci Žádosti/Smlouvy o vydání platební karty
 • k již aktivované platební kartě na kterékoliv pobočce banky nebo telefonicky na bezplatné lince 412 440 000 (Po - Ne mezi 7 - 22 hod)
 • k již aktivované debetní kartě online přes internetové nebo mobilní bankovnictví v menu Platební karty/Nastavení PK/Pojištění PK
 • podmínky pro vstup do pojištění jsou popsány v pojistné smlouvě, viz Související dokumenty níže