zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Pojištění zneužití platební karty

Tento produkt již nenabízíme.

Popis produktu

Pojištění pro případ finanční ztráty v důsledku realizace neoprávněné transakce.

Pojištěny jsou neautorizované transakce dle § 116 odst. 1 písmena a) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění (dále jen „zákon o platebním styku”) a dále transakce, které byly potvrzeny zadáním PIN na bankomatech/POS, přičemž musí být splněny následující podmínky:

 • Držitel vznesl ohledně této transakce / těchto transakcí reklamační nárok.
 • Držitel nezpůsobil ztrátu podvodným jednáním ani úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neporušil některou ze svých povinností stanovenou v § 101 zákona o platebním styku či bezpečnostní opatření stanovená obchodními podmínkami.
 • K transakci/transakcím došlo před tím, než byla ohlášena ztráta, odcizení, zneužití karty (tj. byl vznesen požadavek na blokaci karty).

Pojištění bylo nabízeno ve variantách ZÁKLAD a PLUS.

Varianta ZÁKLAD

 • Pojištění finanční ztráty vzniklé následkem uskutečnění neoprávněných transakcí v důsledku ztráty či odcizení platební karty, přičemž pojištěny jsou transakce uskutečněné maximálně 24 hodin před vznesením požadavku na trvalou blokaci karty.
 • Pojištění finanční ztráty vzniklé následkem zneužití specifických dat o kartě (bez fyzické přítomnosti karty např. na internetu) v průběhu maximálně 90 dní před vznesením požadavku na trvalou blokaci.
 • Pojistné plnění u varianty ZÁKLAD je poskytováno do výše ekvivalentu 150 EUR na jednu reklamaci.

Varianta PLUS

 • Krytí odpovědnosti stejně jako varianta ZÁKLAD, přičemž je prodloužena lhůta pro neoprávněné transakce na 72 hodin před vznesením požadavku na trvalou blokaci karty.
 • Pojištění finanční ztráty vzniklé následkem zneužití specifických dat o kartě (bez fyzické přítomnosti karty např. na internetu) v průběhu maximálně 90 dní před vznesením požadavku na trvalou blokaci.

Navíc ve variantě PLUS:

 • Pojištění nákladů na vydání nové karty a PIN po trvalé blokaci z důvodu ztráty či odcizení s celkovým limitem pojistného plnění 1 000 Kč.
 • Pojištění odcizení hotovosti vybrané pojištěnou platební kartou loupeží nebo při nuceném výběru s celkovým limitem pojistného plnění 4 000 Kč.
 • Pojištění nákladů spojených s pořízením náhradních klíčů a osobních dokladů v důsledku jejich ztráty či odcizení společně se ztrátou či odcizením pojištěné platební karty s celkovým limitem pojistného plnění 4 000 Kč.
 • Pojištění nákladů spojených s pořízením náhradního mobilního telefonu a SIM odcizených současně s platební kartou včetně pojištění zneužití odcizeného mobilního telefonu/SIM s celkovým limitem pojistného plnění 5 000 Kč.
 • Pojistné plnění u varianty PLUS je poskytováno do výše limitu 100 000 Kč.

Jak pojištění funguje

 1. V případě zneužití kartu okamžitě zablokujte na lince +420 412 446 402.
 2. Událost nahlaste policii (v České republice či v zahraničí), podejte trestní oznámení.
 3. Pokud následně nesouhlasíte se zaúčtovanou transakcí ve Vašem výpisu k platební kartě, podejte ihned po zjištění této skutečnosti písemnou reklamaci na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank.
 4. Pojistnou událost nahlaste pojišťovně UNIQA.

Co byste měli vědět?

Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě pro případ zneužití platební karty uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a UNIQA pojišťovnou, a.s.

Klienti, kteří měli sjednané pojištění zneužití platební karty před datem 7. 7. 2010 automaticky přecházejí na nové podmínky pojištění, a to za podmínek a k datu, o kterém byli RB předem informováni.

Související dokumenty

Rámcová pojistná smlouva pro případ zneužití platební karty
Všeobecné pojistné podmínky
Doplňující informace o pojistných produktech
Zpracování osobních údajů - UNIQA pojišťovna