POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY

 • Chrání vás před finančními ztrátami v souvislosti se zneužitím vaší platební karty

 • Kryje zákonnou spoluúčast klienta při zneužití platební karty, poskytují tak 100% pojistnou ochranu pro případ takové události

Pro držitele kreditní karty STYLE a DE LUXE je pojištění zneužití v rámci balíčku pojištění KOMFORT. Pro držitele debetních karet DebitMasterCard GOLD, Business GOLD, MC GOLD, Visa GOLD, MCBusiness a VisaBusiness je pojištění zneužití ZÁKLAD v ceně karty.

Popis produktu

Pojištění pro případ finanční ztráty v důsledku realizace neoprávněné transakce.

Pojištěny jsou neautorizované transakce dle § 116 odst. 1 písmena a) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění (dále jen „zákon o platebním styku”) a dále transakce, které byly potvrzeny zadáním PIN na bankomatech/POS, přičemž musí být splněny následující podmínky:

 • Držitel vznesl ohledně této transakce / těchto transakcí reklamační nárok.
 • Držitel nezpůsobil ztrátu podvodným jednáním ani úmyslně nebo z hrubé nedbalosti neporušil některou ze svých povinností stanovenou v § 101 zákona o platebním styku či bezpečnostní opatření stanovená obchodními podmínkami.
 • K transakci/transakcím došlo před tím, než byla ohlášena ztráta, odcizení, zneužití karty (tj. byl vznesen požadavek na blokaci karty).

Pojištění Vám nabízíme ve dvou variantách ZÁKLAD a PLUS.

Varianta ZÁKLAD:

 • Pojištění finanční ztráty vzniklé následkem uskutečnění neoprávněných transakcí v důsledku ztráty či odcizení platební karty, přičemž pojištěny jsou transakce uskutečněné maximálně 24 hodin před vznesením požadavku na trvalou blokaci karty.
 • Pojištění finanční ztráty vzniklé následkem zneužití specifických dat o kartě (bez fyzické přítomnosti karty např. na internetu) v průběhu maximálně 90 dní před vznesením požadavku na trvalou blokaci.
 • Pojistné plnění u varianty ZÁKLAD je poskytováno do výše ekvivalentu 150 EUR na jednu reklamaci.

Varianta PLUS:

 • Krytí odpovědnosti stejně jako varianta ZÁKLAD, přičemž je prodloužena lhůta pro neoprávněné transakce na 72 hodin před vznesením požadavku na trvalou blokaci karty.
 • Pojištění finanční ztráty vzniklé následkem zneužití specifických dat o kartě (bez fyzické přítomnosti karty např. na internetu) v průběhu maximálně 90 dní před vznesením požadavku na trvalou blokaci.
 •  Navíc ve variantě PLUS získáte:
 • Pojištění nákladů na vydání nové karty a PIN po trvalé blokaci z důvodu ztráty či odcizení s celkovým limitem pojistného plnění 1 000 Kč.
 • Pojištění odcizení hotovosti vybrané pojištěnou platební kartou loupeží nebo při nuceném výběru s celkovým limitem pojistného plnění 4 000 Kč.
 • Pojištění nákladů spojených s pořízením náhradních klíčů a osobních dokladů v důsledku jejich ztráty či odcizení společně se ztrátou či odcizením pojištěné platební karty s celkovým limitem pojistného plnění 4 000 Kč.
 • Pojištění nákladů spojených s pořízením náhradního mobilního telefonu a SIM odcizených současně s platební kartou včetně pojištění zneužití odcizeného mobilního telefonu/SIM s celkovým limitem pojistného plnění 5 000 Kč.
 • Pojistné plnění u varianty PLUS je poskytováno do výše limitu 100 000 Kč.

Jak pojištění funguje

 1. V případě zneužití  okamžitě kartu zablokujte na bezplatné infolince Raiffeisenbank 800 900 900 (ze zahraničí volejte +420 412 446 400).
 2. Událost nahlaste policii (v České republice či v zahraničí), podejte trestní oznámení.
 3. Pokud následně nesouhlasíte se zaúčtovanou transakcí ve Vašem výpisu k platební kartě, podejte ihned po zjištění této skutečnosti písemnou reklamaci na kterékoliv pobočce Raiffeisenbank nebo použijte formulář, který naleznete níže.
 4. Pojistnou událost nahlaste pojišťovně UNIQA.

Co byste měli vědět?

Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě pro případ zneužití platební karty uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a UNIQA pojišťovnou, a.s.

Klienti, kteří měli sjednané pojištění zneužití platební karty před datem 7. 7. 2010 automaticky přecházejí na nové podmínky pojištění, a to za podmínek a k datu, o kterém byli RB předem informováni.

Podmínky získání

O pojištění zneužití si můžete požádat:

 • k nové kartě v rámci Žádosti/Smlouvy o vydání platební karty
 • k již aktivované platební kartě na kterékoliv pobočce banky nebo telefonicky na bezplatné lince 800 900 900
 • k již aktivované debetní kartě online přes internetové bankovnictví v menu Platební karty/Nastavení PK/Pojištění PK

Související dokumenty

Rámcová pojistná smlouva pro případ zneužití platební karty
Všeobecné pojistné podmínky
Doplňující informace o pojistných produktech
Zpracování osobních údajů - UNIQA pojišťovna