POJIŠTĚNÍ K ÚČTŮM

Denně se každý z nás setkává s různými nástrahami a nebezpečími běžného života. Jedním z nich může být i úraz. Unikátní spojení běžného účtu a úrazového pojištění Protect vám poskytne základní jistotu, že nepříjemnosti spojené s úrazem už nemusí mít výhradně negativní dopad na váš život.

Podrobné informace o produktu

Úrazové pojištění k běžnému účtu zahrnuje pojištění pro případ:

 • trvalého tělesného poškození pojištěného následkem úrazu
 • pro případ smrti pojištěného následkem úrazu
 • pojištění po dobu hospitalizace v důsledku úrazu
 • pojištění nemocničního paušálu pro případ úrazu
 • pojištění pro případ vzniku zlomenin v důsledku úrazu

Výhody

 • unikátní spojení účtu a úrazového pojištění v jednom
 • v rámci běžného účtu eKonto KOMPLET banka platí pojištění za vás*
 • získáváte základní pojistné krytí pro případ úrazu a jeho následků zejména ve spojení s běžným pracovním životem.
 • pojištění si můžete sami sjednat v internetovém bankovnictví
 • speciální pojištění pro případ zlomenin - výhodné nejen v zimě!
 • pojistná ochrana od 0:00 hod dne následujícího ode dne sjednání příslušné varianty

* V případě, že má klient na svém účtu pojištění aktivní.

Podmínky získání

 • vedení běžného účtu
 • věk 18 - 70 let

 Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136
160 12 Praha 6

Tarif Protect

Limity pojistného plnění na jednu pojistnou událost.

Pojištění trvalých následků od 25% tělesného poškození pro případ úrazu:  
- ve veřejných dopravních prostředcích (pojištěný cestoval jako pasažér)  150 000 Kč
- při trestném činu namířeném proti pojištěnému  150 000 Kč
- přímým působením přírodních živlů  150 000 Kč
- při jízdě osobním automobilem za použití bezpečnostního pásu  100 000 Kč
Pojištění smrti úrazem pro případ úrazu:
- ve veřejných dopravních prostředcích (pojištěný cestoval jako pasažér)  150 000 Kč
- při trestném činu namířeném proti pojištěnému 150 000 Kč
- přímým působením přírodních živlů   150 000 Kč
- při jízdě osobním automobilem za použití bezpečnostního pásu 100 000 Kč
 Pojištění nemocničního odškodného pro případ úrazu:
 
- ve veřejných dopravních prostředcích (pojištěný cestoval jako pasažér) Není
- při trestném činu namířeném proti pojištěnému Není
- přímým působením přírodních živlů Není
- při jízdě osobním automobilem za použití bezpečnostního pásu Není
Pojištění nemocničního paušálu pro případ úrazu:  
- luxace (česky vymknutí, vykloubení) 3 000 Kč
 Pojištění zlomenin:
 
- pracovní úrazy se zahrnutím úrazů na cestě do práce a zpět 3 000 Kč
- úrazy ve veřejných dopravních prostředcích, úrazy v osobním
  automobilu za použití bezpečnostního pásu pojištěným
3 000 Kč