zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Cestovní pojištění

Celoroční jistota nejen pro vás, držitele karty, ale také pro spolucestující rodinu (manžel/manželka, druh/družka, vlastní či adoptované děti do 18 let věku) bez omezení počtu osob.

V rámci pojištění jsou pojištěny také rekreační a zimní sporty (včetně lyžování, snowboardingu) mimo nebezpečných sportů a za podmínek vyjmenovaných v pojistné smlouvě o cestovním pojištění a pojistných podmínkách.

Pojištění zahrnuje nadstandardní asistenční a právní služby, včetně finanční pomoci.

Jak pojištění funguje

 • V případě pojistné události se neprodleně obraťte na asistenční službu Europe Assistance tel.: +420 255 734 900.
 • Zde vám nejen sdělí kontakt na nejbližší smluvní lékařské zařízení, ale také vám poradí, co dělat a které dokumenty bude třeba uschovat pro dořešení pojistné události v České republice.
 • Po návratu do České republiky vyplňte formulář Oznámení o škodě a zašlete jej s příslušnými podklady na pojišťovnu UNIQA.

Jak hlásit pojistnou událost

 • Pojistnou událost také neprodleně nahlašte pojišťovně skrze její internetovou stránku www.uniqa.cz v sekci Hlášení škod.
 • Pojišťovna Vám sdělí, jaké dokumenty od Vás bude pro likvidaci pojistné události potřebovat.
 • Hlášení pojistné události neodkládejte a nečekejte, až budete mít k dispozici všechny doklady. Můžete je dodávat postupně, jak je budete mít k dispozici.

Co byste měli vědět?

 • Pojištění se vztahuje nejen na držitele platební karty, ale také na spolucestující rodinu (manžel/manželka, druh/družka, vlastní či adoptované děti do 18let věku) bez omezení počtu osob.
 • Pojištění se vztahuje na celý svět.
 • Pojištění poskytuje pojistnou ochranu na všechny krátkodobé zahraniční cesty, které nepřesáhnou 60 dnů za předpokladu, že na celou dobu zahraniční cesty bylo zaplaceno pojistné.
 • Pojistné krytí je poskytováno od okamžiku překročení hranice ČR do zahraničí, nejdříve však první den platnosti pojištění, a končí okamžikem překročení hranice ČR ze zahraničí, nejpozději však uplynutím 60. dne ode dne nástupu na cestu, popř. ukončením pojištění.
 • Pojištění se vztahuje i na státy (s výjimkou území České republiky), kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem, pokud si pojištěný v České republice platí alespoň rok veřejné zdravotní pojištění.
 • Podrobné podmínky pojištění jsou popsány v platné Rámcové pojistné smlouvě o cestovním pojištění uzavřené mezi Raiffeisenbank a.s. a UNIQA pojišťovnou, a.s., viz Související dokumenty níže.
 • Limity pojistného krytí

 Tip 

Evropský průkaz pojištěnce (EHIC) kryje v evropských zemích (zejména zemích EU) jen základní péči s případnou spoluúčastí. Veškeré ostatní zdravotní (např. stomatologie) či přepravní úkony (přesun do specializovaného zdravotnického zařízení, repatriace ostatků) jsou mimo rámec krytí mezinárodních dohod EHIC a jsou řešeny cestovním pojištěním k vaší kreditní kartě. Výhodou pojištění ke kreditní kartě je také asistenční služba v češtině, která vám poradí, jak postupovat, a poskytne vám kontakty na zdravotnická zařízení v dané oblasti.

Upozornění

 • Cestovní pojištění k debetní kartě sjednané do 10. 3. 2013 a kreditní kartě sjednané do 31.12.2012 je platné dle rámcové pojistné smlouvy č. č. 1360500130.
 • Cestovní pojištění  k debetní kartě sjednané od 11. 3. 2013 a kreditní kartě sjednané od 1.1.2013 je platné dle rámcové pojistné smlouvy č. č. 1360500240.
 • Cestovní pojištění, které je ke kreditní kartě poskytováno již v ceně karty, je platné dle rámcové pojistné smlouvy č. 1360500130.

 

Uniqa pojišťovna,a.s., poskytuje k cestovnímu pojištění k platebním kartám Raiffeisenbank plnění nad rámec sjednaného pojištění v případě umístění pojištěného do povinné karantény z důvodu pozitivního testu na onemocnění COVID-19 v zahraničí.
Podrobnosti pojistného krytí

Tip

Nezapomeňte si před cestou do zahraničí vytisknout asistenční kartu k příslušné rámcové smlouvě, viz Související dokumenty.

Vytiskněte si povinné potvrzení o pojištění odpovědnosti pro lyžování v Itálii

Od 1. 1. 2022 musí mít na italských sjezdovkách lyžaři a snowboardisté sjednané pojištění odpovědnosti (na běžkování se nařízení nevztahuje). Bez pojištění vám hrozí pokuta ve výši 100 až 150 EUR a odebrání skipasu. V případě sjednání individuálního pojištění u UNIQA pojišťovny obdržíte toto potvrzení automaticky.

Cestovní pojištění k Vaší platební kartě obsahuje také pojištění odpovědnosti. Pokud ho budete chtít využít, vytiskněte si tyto dva dokumenty:

Do formuláře dopište datum, kdy jste při cestě na dovolenou překročili/překročíte hranice ČR a své jméno a datum narození. V případě, že cestujete s rodinou, doplňte i údaje spolucestujících osob (partner/ka, děti). Oba dokumenty mějte na sjezdovce vždy u sebe.

V případě, že máte cestovní pojištění sjednáno u BNP Paribas Cardif Pojišťovna (pokud jste si sjednali cestovní pojištění ještě v Equa bank nebo pokud máte již dříve sjednanou kreditní kartu), napište prosím email na adresu CZINFO@CARDIF.COM nebo zavolejte na číslo: 234 240 235. Pojišťovna vám potvrzení zašle obratem.