zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Pojištění kryje vše spojené s onemocněním či úrazem, zdravotní péči, léky nebo zachraňovací náklady až do výše 10 000 000 Kč.

Cestovní pojištění se vztahuje na turistické i pracovní cesty, zahrnuje pojištění odpovědnosti a právní pomoc v zahraničí.

Pojištění kryje zrušení cesty až do výše 30 000 Kč, pokud zrušíte plánovanou cestu z důvodu nemoci nebo úrazu.

Hlavní výhody

Non-stop asistenční služba v českém jazyce na telefonu +420 234 240 244

Pojištění platí po celém světě (vyjma zemí, které Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje k návštěvě, nejčastěji jsou to země, kde probíhá válečný konflikt)

Pojištěna je celá vaše rodina – manžel/ka, rodiče, sourozenci, děti nebo vnoučata, registrovaný/á partner/ka nebo druh/družka žijící ve společné domácnosti

Pojištění turistických i pracovních cest

Krytí až 90denních cest

Pojištění zahrnuje krytí léčebných výloh spojených s onemocněním covid-19

Pojistné krytí:

  • Pojištění léčebných výloh až do výše 10 000 000 Kč, které kryje vše spojené s onemocněním nebo úrazem, zdravotní péči, léky, hospitalizaci, ale i náklady na repatriaci či zachraňovací náklady
  • Pojištění odpovědnosti až do výše 4 000 000 Kč, pro případ újmy na zdraví nebo majetku způsobené třetí osobě
  • Pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu do výše 200 000 Kč
  • Pojištění pro případ vzniku trvalých následků úrazu do výše 300 000 Kč
  • Pojištění storna cesty pro případ zrušení plánované cesty z důvodu nemoci nebo úrazu až do výše 30 000 Kč
  • Pojištění zmeškání odjezdu v případě nezaviněné dopravní nehody nebo živelné pohromy až do výše 50 000 Kč
  • Pojištění zavazadel pro případ ztráty, poškození nebo odcizení až do výše 20 000 Kč
  • Pojištění doprovodu/přivolané osoby až do výše 50 000 Kč
  • Pojištění předčasného návratu v případě, že se vám něco stalo s bytem nebo je někdo z vašich blízkých v ohrožení života až do výše 50 000 Kč

Detailní informace ohledně pojistného krytí a výluk jsou uvedeny v Rámcové pojistné smlouvě a Všeobecných pojistných podmínkách, které naleznete v záložce Dokumenty ke stažení.