Pojištění vkladů

Od 1.1.2016 je vytvořeno nové institucionální zajištění ochrany vkladatelů prostřednictvím Garančního systému finančního trhu. Dosavadní Fond pojištění vkladů se stal jeho součástí.

V souvislosti se změnami systémů pojištění vkladů, k nimž přistoupila Evropská unie prostřednictvím svých legislativních aktů, došlo rovněž v České republice od 1.1.2016 k přepracování dosavadní právní úpravy ochrany vkladů pro případ neschopnosti úvěrových institucí dostát svým závazkům vůči vkladatelům. Cílem je vytvořit komplexnější mechanismus ochrany vkladatelů a dosáhnout další podpory stability finančních trhů.

Počínaje 1.1.2016 tak bylo vytvořeno nové institucionální zajištění ochrany vkladatelů, a to prostřednictvím Garančního systému finančního trhu. Jeho součástí se pak stal dosavadní Fond pojištění vkladů.

Výše pojištěného vkladu zůstává nadále ve výši 100 000 EUR (ekvivalentu této částky v měně státu, kde se nachází příslušný účet). Pokud je oprávněným vkladatelem fyzická osoba, může za zvláštních předpokladů (zpravidla se bude jednat o prostředky získané v rámci specifických životních situací) požádat Garanční systém finančního trhu o poskytnutí zvýšené náhrady, maximálně však ve výši dalších 100 000 EUR.

Doba pro zahájení výplaty náhrad vkladů bude od 1.6.2016 zkrácena a bude činit 7 dnů.

Bližší informace můžete získat rovněž prostřednictvím Garančního systému finančního trhu (Fond pojištění vkladů) na stránkách www.fpv.cz.

Základní přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky