Vedení banky

Představujeme vám vedení společnosti Raiffeisenbank a. s.

Statutární a dozorčí orgány

 

Předseda představenstva
Ing. Igor Vida
Igor Vida je generálním ředitelem od dubna 2015, předtím strávil více než 20 let ve slovenské Tatrabance. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Slovenské technické univerzity a následně General Management Program na Harvard Business School. Kariéru v Tatrabance zahájil v roce 1992 jako vedoucí oddělení peněžních a devizových trhů. Poté působil jako ředitel odboru treasury a investičního bankovnictví. Členem představenstva je od roku 1997 a od roku 2007 generálním ředitelem a předsedou představenstva Tatrabanky. Igor Vida je držitelem několika manažerských ocenění, např. Manažer roku na Slovensku (časopis Trend, 2008), Cena HR Gold osobnost personálního managementu (2013) či ocenění Forbes a PwC jako nejrespektovanější CEO roku 2014.


Ing. František Ježek
Členem představenstva zodpovědným za řízení rizik od října 2012. Před nástupem do Raiffeisenbank působil ve vídeňské centrále Raiffeisen Bank International jako šéf retailového risku pro všech 15 trhů v regionu střední a východní Evropy.  Před nástupem do RBI působil František Ježek mj. v Multiservisu a skupině GE Money.

Dr. Milan Hain
V představenstvu od 1. ledna 2013, zodpovídá za oblast IT. Před nástupem do Raiffeisenbank působil v různých řídících pozicích v oblasti IT ve slovenských telekomunikačních společnostech, jako je např. Slovak Telecom, předtím pracoval v různých manažerských postech ve Všeobecné úverové bance.

Ing. Jan Pudil
Výkonný ředitel pro oblast Treasury a investičního bankovnictví od října 2010. Od 1. října 2013 členem představenstva zodpovědným za Treasury a investiční bankovnictví.  Před svým nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil 8 let v Londýně v BNP Paribas S.A. z toho poslední 4 roky na pozici Head of EMEA, FX and Linear Rates Trading.

PhDr. Vladimír Kreidl, Msc.
Člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retailového bankovnictví od 1. října 2013. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil od roku 2001 ve společnosti McKinsey&Company, z toho od r. 2008 jako partner. V letech 1995 - 2000 pracoval v Patria Finance, a.s., naposledy jako partner.

Ing. Miloš Matula
Člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Operations od 1. 1. 2014. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil od roku 2009 jako člen představenstva ZUNO BANK AG. V letech 2007 - 2009 pracoval v mateřské společnosti Raiffeisen Bank International AG na pozici Head of service excellence.


Dozorčí rada

Mag. Peter Lennkh - místopředseda

Členem dozorčí rady od října 2013, od prosince 2013 místopředsedou dozorčí rady. Před tím byl již členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. v letech 2005 -2007. V roce 1988 nastoupil do Raiffeisen Zentralbank AG, od té doby působí v  různých funkcích v rámci celé skupiny. Od 1.1.2005 je členem představenstva Raiffeisen Bank International AG, nyní zodpovědný za Corporate banking.

Dr. Johann Strobl - člen

Člen dozorčí rady od dubna 2014. Od roku 1989 působil v Bank Austria Creditanstalt, od roku 2004 na pozici člena představenstva zodpovědného za řízení rizik a finance. V roce 2007 se stal členem představenstva Raiffeisen Zentralbank AG odpovědným za oblast řízení rizik. Od roku 2010 člen představenstva Raiffeisen Bank International AG odpovědným za řízení rizik, od června 2013 též zástupcem generálního ředitele. V březnu 2017 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem Raiffeisen Bank International AG.

Mag. Martin Grüll - člen

Členem dozorčí rady od července 2014. V letech 1982 -1998 působil v Raiffeisen Zentralbank, naposledy na pozici Head of International Corporate Banking (Senior Vice President).  V letech 1998 - 2004 působil v Bank Austria Creditanstalt, naposledy jako Group Executive Manager - Central and Eastern Europe. Od roku 2005 do současnosti je členem představenstva a CFO v Raiffeisen Bank International.

Mag. Andreas Gschwenter - člen

Člen dozorčí rady od srpna 2015. V letech 2000-2001 pracoval V Bank Austria Creditanstalt Romania SA na pozici Executive Director, Head of Banking Operations and IT.  V letech 2001-2005 pracoval v Bank Austria / HVB Bank Serbia and Montenegro na pozicici COO a CIO. V letech 2005-2007 pracoval v HVB Bank Romania / HVB Tiriac Bank / Unicredit Tiriac Bank jako místopředseda představenstva a COO a CIO. V letech 2007-2010 pracoval v Unicredit Bank Russia jako člen představenstva a COO/CIO. V letech 2010-2015 pracoval Raiffeisen Bank Aval (Ukrajina) jako člen představenstva a COO/CIO. Od května 2015 je členem představenstva Raiffeisen Bank International AG odpovědným za oblast Operations a IT.

Mag. Dr. Hannes Mösenbacher - člen

Člen dozorčí rady od dubna 2017. Od března 2017 členem představenstva Raiffeisen Bank International AG zodpovědným za Risk management. Od roku 2010 zastával pozici Head of Risk Controlling v Raiffeisen Bank International AG, před tím tuto pozici zastával i v Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. V letech 2000 - 2008 působil v Bank Austria Creditanstalt na různých pozicích v Risk managementu. Vystudoval ekonomii a business administration na vídeňské univerzitě.

Mag. Reinhard Schwendtbauer - člen

Členem dozorčí rady od dubna 2013. Od roku 1997 pracoval v Raiffeisenlandesbank Oberösterreich jako vedoucí sekretariátu představenstva. V letech 1999 - 2000 působil na Spolkovém ministerstvu zemědělství a lesního  hospodářství. V letech 2001 – 2012 byl řídícím partnerem a společníkem ve Finadvice Österreich, Linz. Od dubna 2012 členem představenstva Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Linz.

 

Členové Výboru pro audit

Pavel Závitkovský
Datum narození: 19. července 1955
Hyacintová 3266/9, Praha, Česká republika
Den vzniku členství: 28. dubna 2016

Stanislav Staněk

Datum narození: 8. června 1968
Nad Okrouhlíkem 2372/14, Praha, Česká republika
Den vzniku členství: 28. dubna 2016

Andrea Vlasek

Datum narození: 29. října 1973
Richard Wagner Gasse 6/2/3, AT-2340 Mödling, Rakouská republika
Den vzniku členství: 11. prosince 2014

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky