Vedení banky

Představujeme vám vedení společnosti Raiffeisenbank a. s.

Statutární a dozorčí orgány

Předseda představenstva

 

Ing. Igor Vida

Igor Vida je generálním ředitelem od dubna 2015, předtím strávil více než 20 let ve slovenské Tatrabance. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Slovenské technické univerzity a následně General Management Program na Harvard Business School. Kariéru v Tatrabance zahájil v roce 1992 jako vedoucí oddělení peněžních a devizových trhů. Poté působil jako ředitel odboru treasury a investičního bankovnictví. Členem představenstva je od roku 1997 a od roku 2007 generálním ředitelem a předsedou představenstva Tatrabanky. Igor Vida je držitelem několika manažerských ocenění, např. Manažer roku na Slovensku (časopis Trend, 2008), Cena HR Gold osobnost personálního managementu (2013) či ocenění Forbes a PwC jako nejrespektovanější CEO roku 2014.

Ing. František Ježek

Členem představenstva zodpovědným za oblast Corporate. Od října 2012 do května 2017 byl odpovědný za řízení rizik. Před nástupem do Raiffeisenbank působil ve vídeňské centrále Raiffeisen Bank International jako šéf retailového risku pro všech 15 trhů v regionu střední a východní Evropy. Před nástupem do RBI působil František Ježek mj. v Multiservisu a skupině GE Money.


Dr. Milan Hain

V představenstvu od 1. ledna 2013, zodpovídá za oblast IT. Před nástupem do Raiffeisenbank působil v různých řídících pozicích v oblasti IT ve slovenských telekomunikačních společnostech, jako je např. Slovak Telecom, předtím pracoval v různých manažerských postech ve Všeobecné úvěrové bance.

Ing. Jan Pudil

Výkonný ředitel pro oblast Treasury a investičního bankovnictví od října 2010. Od 1. října 2013 členem představenstva zodpovědným za Treasury a investiční bankovnictví. Před svým nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil 8 let v Londýně v BNP Paribas S.A. z toho poslední 4 roky na pozici Head of EMEA, FX and Linear Rates Trading.


PhDr. Vladimír Kreidl, Msc.

Člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Retailového bankovnictví od 1. října 2013. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil od roku 2001 ve společnosti McKinsey&Company, z toho od r. 2008 jako partner. V letech 1995 - 2000 pracoval v Patria Finance, a.s., naposledy jako partner.


Ing. Miloš Matula

Člen představenstva a výkonný ředitel zodpovědný za oblast Operations od 1. 1. 2014. Před nástupem do Raiffeisenbank a.s. působil od roku 2009 jako člen představenstva ZUNO BANK AG. V letech 2007 - 2009 pracoval v mateřské společnosti Raiffeisen Bank International AG na pozici Head of service excellence.


Martin Stotter

S účinností od 15. dubna 2018 se novým členem představenstva Raiffeisenbank stal Martin Stotter, který je zodpovědný za oblast řízení rizik. Martin Stotter (41) absolvoval matematické gymnázium a poté univerzitu ve Štýrském Hradci, kde v roce 2002 získal titul doktor práv. Studoval rovněž na univerzitě Alcalá de Henares ve Španělsku. Pro skupinu Raiffeisen Bank International (RBI) pracuje již více než patnáct let, a to jak v domovském Rakousku, tak i například v Srbsku či Slovinsku. Před příchodem do Raiffeisenbank zastával pozici CRO a člena představenstva Raiffeisen banky a.d. v Bělehradě. Martin Stotter hovoří německy, anglicky, španělsky a srbsky. Mezi jeho koníčky patří sport, historie a cestování.

Dozorčí rada


Předseda dozorčí rady

Dr. Karl Sevelda

Člen dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. od dubna 2014, v červnu 2014 byl zvolen předsedou dozorčí rady. Vystudoval na Vienna University of Economics (Wirtschaftsuniversität Wien). Od roku 1998 do roku 2010 působil v Raiffeisen Zentralbank AG jako člen představenstva odpovědný za Corporate banking. Od roku 2010 člen představenstva Raiffeisen Bank International AG a zástupce generálního ředitele. Od června 2013 do března
2017 zastával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Raiffeisen Bank International AG.
Pozn.: Pan Karl Sevelda odstoupil z funkce předsedy dozorčí rady ke dni 24. března 2017 a z funkce člena dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. ke dni 27. dubna 2017.

Místopředseda dozorčí rady
Mag. Peter Lennkh

Členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. od října 2013, od prosince 2013 zvolen místopředsedou dozorčí rady. Předtím byl již členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. v letech 2005–2007. V roce 1988 nastoupil do Raiffeisen Zentralbank AG, od té doby působí v různých funkcích v rámci celé skupiny. Od r. 2004 je členem představenstva Raiffeisen Bank International AG aktuálně zodpovědným za oblast Corporate Banking.

Členové dozorčí rady
Mag. Reinhard Schwendtbauer

Členem dozorčí rady od dubna 2013. Od roku 1997 pracoval v Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG jako vedoucí sekretariátu představenstva. V letech 1999–2000 působil na Spolkovém ministerstvu zemědělství a lesního hospodářství. V letech 2001–2012 byl řídícím partnerem a společníkem ve Finadvice Österreich, Linz. Od dubna 2012 členem představenstva Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Linz.

Dr. Johann Strobl

Člen dozorčí rady od dubna 2014. Od roku 1989 působil v Bank Austria Creditanstalt, od roku 2004 na pozici člena představenstva zodpovědného za řízení rizik a finance. V roce 2007 se stal členem představenstva Raiffeisen Zentralbank AG odpovědným za oblast řízení rizik. Od roku 2010 člen představenstva Raiffeisen Bank International AG odpovědným za řízení rizik, od června 2013 též zástupcem generálního ředitele. V březnu 2017 se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem Raiffeisen Bank International AG.

Dkfm. Klemens Breuer

Člen dozorčí rady od dubna 2014. Od 25. března 2017 byl zvolen předsedou dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. Od roku 1995 působil v Deutsche Bank AG v oblasti Treasury a Money markets. V dubnu 2012 se stal členem představenstva Raiffeisen Bank International AG zodpovědným za Global Markets a od roku 2015 též za Retail Banking. V říjnu 2017 z představenstva Raiffeisen Bank International AG odstoupil.
Pozn.: Pan Klemens Breuer odstoupil z funkce předsedy a člena dozorčí rady ke dni 31. října 2017.


Mag. Martin Grüll

Členem dozorčí rady od července 2014. V letech 1982–1998 působil v Raiffeisen Zentralbank, naposledy na pozici Head of International Corporate Banking (Senior Vice President). V letech 1998–2004 působil v Bank Austria Creditanstalt, naposledy jako Group Executive Manager – Central and Eastern Europe. Od roku 2005 je členem představenstva a CFO v Raiffeisen Bank International AG.

Mag. Andreas Gschwenter

Stal se členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. dne19. 8. 2015. Od roku 2010 byl členem představenstva ukrajinské Raiffeisen Bank Aval zodpovědným za oblast IT a Operations. V červenci 2015 se stal členem představenstva Raiffeisen Bank International AG zodpovědným za oblast IT a Operations.

Dr. Hannes Mösenbacher

Členem dozorčí rady Raiffeisenbank a.s. se stal dne 27. dubna 2017. Od března 2017 je členem představenstva
Raiffeisen Bank International AG zodpovědným za oblast řízení rizik (CRO). Předtím od roku 2009 působil v Raiffeisen Bank International AG (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG) na pozici Head of Risk Controlling. V letech 2000 – 2008 byl zaměstnán v Bank Austria Creditanstalt, Vienna na různých pozicích spojených s řízením rizik.

Členové Výboru pro audit

Pavel Závitkovský
Den vzniku členství: 28. dubna 2016

Stanislav Staněk
Den vzniku členství: 28. dubna 2016

Andrea Vlasek
Den vzniku členství: 11. prosince 2014

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky