Etický kodex skupiny Raiffeisen Bank International

Eticky kodex skupiny RBI stanovuje základní hodnoty naši banky a představuje zaklad firemní kultury, která je v souladu se zákony a je postavena na etických principech.

Cilem skupiny není jen poskytování bankovních služeb v nejvyšší kvalitě, ale také udržitelné řízení společnosti a s tím spojená společenská odpovědnost. Naše role ve světě obchodu je charakteristická odpovědností vůči všem zúčastněným, zejména vůči našim zákazníkům, zaměstnancům, akcionářům, jakož i celé společnosti Raiffeisen.

Eticky kodex skupiny RBI stanovuje základní hodnoty naši banky a představuje zaklad firemní kultury, která je v souladu se zákony a je postavena na etických principech.

Jelikož je tento Eticky kodex závazný interně, tedy pro zaměstnance skupiny RBI, neukládá žádná práva či povinnosti třetím stranám.

Očekává se, že všichni obchodní partneři a spolupracující třetí strany jednající v zastoupení nebo jménem skupiny RBI přijmou pravidla a standardy obsažené v tomto Etickém kodexu nebo pravidla jim podobná.

Etický kodex skupiny RBI

SPOJTE SE S NÁMI V POBOČCE

Navštivte jednu z našich poboček, naši bankéři se o vás postarají.

Všechny pobočky