zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI POUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY

Při úhradě za zboží nebo služby a při výběrech hotovosti z bankomatu nebo v bankovní síti prostřednictvím platební karty dodržujte základní bezpečnostní zásady. Snížíte tím možná rizika plynoucí z nesprávného použití vaší platební karty.

 • Platební karta nahrazuje finanční hotovost, proto se k ní chovejte se stejnou pozorností.
  Po převzetí karty ji viditelně podepište na podpisovém proužku. Doporučujeme vám pořídit si zřetelnou fotokopii obou stran podepsané platební karty a pečlivě ji uschovat. Doporučujeme takovou kopii nepořizovat elektronicky, např. pomocí mobilního telefonu s následným uložením v cloudovém úložišti.
 • Karta je nepřenosná. Transakce s kartou je oprávněn provádět pouze držitel karty, jehož jméno a podpisový vzor jsou na kartě uvedeny. To platí i v případě, že se jedná o kartu firemní. Svou kartu v žádném případě nepůjčujte dalším osobám. Přicházíte tím o svá reklamační práva.
 • Za žádných okolností nikomu nesdělujte svůj bezpečností číselný kód PIN (ani rodinným příslušníkům, zaměstnancům banky, příslušníkům policie nebo záchranných složek apod.). PIN si pokud možno nikam nezapisujte a rozhodně jej neuchovávejte zároveň s kartou.
 • Při výběru z bankomatu nebo na platebním terminálu dbejte na to, aby PIN nemohl nikdo odpozorovat. Používáte-li bankomat v noci, vyberte si takový, který je dobře osvětlen. Zásadně si u bankomatu nenechávejte od nikoho radit nebo pomáhat a řiďte se pouze pokyny na obrazovce. Pokud vám bankomat kartu nevrátí, kartu ihned zablokujte.
 • Neposkytujte zbytečně třetím osobám údaje, sloužící k identifikaci klienta v bance (vaše identifikační hesla pro komunikaci s bankou, číslo karty, CVC2 / CVV2, číslo karty, čísla vašeho bankovního účtu apod.).
 • Pravidelně kontrolujte, zda jste kartu neztratili nebo vám nebyla odcizena. Pokud se tak stalo, kartu ihned zablokujte na číslech, která Vám předala banka zároveň s kartou.
 • Při placení kartou sledujte personál obchodu; zejména dbejte na to, aby k jedné platbě byl vyhotoven pouze jeden prodejní doklad. Pečlivě zkontrolujte, zda údaje na dokladu odpovídají skutečnosti a teprve potom doklad podepište dle podpisového vzoru na zadní straně karty. Nikdy nepodepisujte nevyplněné prodejní doklady. Prodejní doklad uschovejte pro potřeby případné reklamace. Personál by neměl s kartou odcházet mimo Váš dohled, máte právo na provedení transakce pod svou kontrolou. Zkontrolujte si, zda Vám personál vrátil Vaši vlastní kartu.
  • Obchodník přijímající platební karty není oprávněn určovat minimální nebo maximální výši transakce.
  • Pokud by došlo k zadržení vaší platební karty u obchodníka (pouze na pokyn autorizačního centra), vždy trvejte na tom, aby obchodník před Vámi zadrženou kartu znehodnotil jejím podélným přestřižením.
 • Při poštovní nebo telefonické objednávce (MO/TO) dodržujte maximální obezřetnost. V případě jakýchkoli pochybností o obchodníkovi zvolte raději jiný způsob úhrady. Číslo své karty poskytujte pouze důvěryhodným partnerům.
 • Stejná pravidla jako pro MO/TO transakce platí také pro použití karty na internetu. Pokud si nejste jisti, že obchodník akceptuje karty v souladu s některým ze standardů pro zabezpečení přenosu dat, uvažujte raději o jiném způsobu úhrady. Vyhýbejte se vysoce rizikovým obchodníkům, jako jsou internetová kasina, stránky s pornografií apod. V některých případech můžete být obchodníkem vyzváni k zadání tzv. CVC2 (karty MasterCard) nebo CVV2 (karty VISA) kódu. Jedná se o poslední 3 číslice vytištěné v podpisovém proužku na zadní straně karty. Používání a kontrola tohoto kódu zvyšuje bezpečnost používání vaší karty při platbách na internetu.
 • Pečlivě čtěte a kontrolujte výpisy z účtu. V případě jakýchkoli nesrovnalostí neprodleně kontaktujte banku a požádejte o prověření či reklamaci transakce.
 • Aktivujte si službu Informuj mě/Kredit Info, abyste byli informování o každém provedení karetní transakce.
 • Omezení autorizačních limitů pro výběr hotovosti z bankomatu v některých zemích. 
  V některých zemích, ve kterých často dochází k úniku dat a zneužití dat o platebních kartách formou padělku karet na bankomatu, může být z bezpečnostních důvodů omezena maximální denní výše výběru či počet pokusů o hotovostní výběr na bankomatu. Konkrétní informace, kterých zemí se omezení týká a přesnou výši limitu pro danou zemi a typ karty zjistíte na pobočce Raiffeisenbank a.s. nebo na bezplatné infolince 800 900 900.