PŘEHLED TELEFONNÍCH ČÍSEL EXTERNÍCH CALL CENTER

Volalo vám neznámé číslo a chcete si ověřit, zda se jednalo o partnera Raiffeisenbank? Níže naleznete seznam všech externích call center, se kterými spolupracujeme, včetně telefonních kontaktů, ze kterých vám mohou volat.

Kontakty platné od 1. 11. 2017

 PARTNEŘI  TELEFONNÍ ČÍSLO
 Attigente Group  spol. s r.o. 24153222  +420477071169
+420477754469
+420477071180
+420477754480
+420477071158
+420477754458
+420477071165
+420477071166
+420477071167
+420477071159
+420477754459


 FORMICA Group, s.r.o. 26155231  +420277011915
+420230231915
MediaCall, s.r.o. 24198013  +420729930599
+420533334599
+420739930890
+420533334890
+420729930599
+420729930616
+420729930338
+420729930606
+420729930607

Business Media Solution, s.r.o. 49240901  +420277007488
+420277007486
+420277007416
+420277007408
+420277007417
+420226770419
+420277007419
+420778755787
+420778715158
+420778752640
+420778755569
+420778755010
+420778753283
+420226770200
+420226770202
+420226770220
+420226770201
+420226770206
+420226770205
+420778754721
+420778753960
+420778752245
+420778752595
+420778752846
+420778753012
+420778754515
+420778755167
+420778755310
+420778755994
Ipsos, s.r.o 26738902 +420234234300
+420729980200
+420226513300
Stemmark, as.   +420 277 027 10X
+420 727 623 8XX
+420 727 622 8XX
NMS MARKET RESEARCH s.r.o   +420277 008 701-6
Comdata Czech a.s.  26418037  +420723167998
+420246085911
+420770184878