OMBUDSMANKA RAIFFEISENBANK

Vyřizuje podněty od klientů, kteří nejsou spokojeni se standardním vyřešením své stížnosti či reklamace a zvažují odvolání.

>

Jarmila Brčáková

Ombudsmanka pro klienty Raiffeisenbank

„Spokojenost našich klientů je pro nás na prvním místě. Také proto jsme již několikrát získali cenu Klientsky nepřívětivější banka roku.“

Co se děje s podněty klientů?

  • Ombudsmanka neřeší vaši reklamaci, ale posuzuje správnost jejího postupu.
  • O výsledku podání budeme klienta informovat do 35 dnů. Ve složitějších případech budeme klienta do 35 dnů informovat o dalším postupu
  • Pokud Ombudsmanka obdrží podnět, který ještě nebyl řešen jako reklamace, předá jej příslušnému oddělení k prošetření a o průběhu bude klient informován patřičným oddělením.
  • Nesouhlasíte-li s vyřízením vaší reklamace, můžete se obrátit na Ombudsmana nebo na finančního arbitra www.finarbitr.cz.

 Jak kontaktovat Ombudsmanku pro klienty


Ombudsmanka Raiffeisenbank a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4