zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Raiffeisenbank úspěšně vydala další udržitelné dluhopisy ve výši 500 milionů EUR

20. 6. 2024

Raiffeisenbank oznámila úspěšné vydání třetích mezinárodních seniorních nepreferovaných dluhopisů způsobilých pro MREL. Benchmarková transakce ve výši 500 milionů EUR má šestiletou splatnost a nese označení „udržitelná“, což odráží závazek Raiffeisenbank k financování udržitelnosti.

Raiffeisenbank vydala dluhopisy v celkové hodnotě 500 milionů EUR se splatností šesti let, bez možnosti předčasného splacení v prvních 5 letech (6NC5). Kupónová sazba byla stanovena na 4,959 %, což je 1,95 % nad referenční sazbou pro dané období. Dluhopis vzbudil značný zájem investorů, což se projevilo 3,6násobným přeupsáním knih, do kterých se zapojilo více než 130 kvalitních investorů.

„Toto vydání dluhopisů je důkazem rostoucí síly Raiffeisenbank na finančních trzích a mezi investory. Ve srovnání s naším předchozím MREL dluhopisem jsme výrazně snížili cenu z 393bps na 195bps nad swapy, což vede k podstatným úsporám téměř 10 milionů EUR ročně v hrubém příjmu banky v nadcházejících letech,“ říká Maroš Hrnčiar, Head of Asset & Liability Managementu Raiffeisenbank.

Nová dluhopisová emise byla oznámena 28. května 2024. Knihy byly otevřeny následující ráno 29. května 2024 s počátečním cenovým rozpětím v oblasti 235bps nad swapy. Díky silné poptávce, kdy knihy přesáhly 1,6 miliardy EUR, banka postupně upravila nacenění na 200bps (+/- 5bps). Konečná kniha dosáhla více než 1,9 miliardy EUR, což umožnilo uzavřít spread na úrovni 195bps.

Konečné nacenění se příznivě vyjímá i ve srovnání s nedávnými emisemi dalších bank v regionu.
Úpis dluhopisu zaznamenal různorodou účast investorů s významnou distribucí skrze regiony. Největší počet (36 %) byl z regionu DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko), 24 % ze Spojeného království, 11 % z Beneluxu a zbytek napříč Asií, Francií, regiony střední a východní Evropy a dalšími evropskými regiony. Nejvýznamnější podíl investorů byl tvořen investičními fondy (75 %), 9 % oficiálními institucemi a 8 % bankami. Zbylá místa potom zaujaly penzijní fondy, pojišťovny, hedgeové fondy a další.

Tato emise dále posiluje postavení Raiffeisenbank jako významného hráče na trhu financování udržitelnosti. To dokládá i uložený závazek financovat projekty, které podporují aktivity s pozitivním dopadem do udržitelnosti v oblasti klimatické změny i sociální oblasti. Loni touto dobou Raiffeisenbank taktéž emitovala svůj první mezinárodní MREL uznatelný zelený dluhopis.