zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Za první čtvrtletí 2024 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 1 401 milionů korun

2. 5. 2024
  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 371 miliard Kč (nárůst o 5,0 %)
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 592 miliard Kč (nárůst o 16,1 %)
  • Celková aktiva banky ve výši 737 miliard Kč (nárůst o 14,6 %)
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 1 401 milionů Kč (nárůst o 62,1 %)
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 3. 2024 ve výši 23,52 %

„Ve spolupráci s klienty neustále zlepšujeme naše služby tak, aby byly stále více snadné, přehledné a pohodlné. Skutečnost, že patříme mezi lídry v digitalizaci bankovních služeb na trhu, potvrzuje fakt, na který jsem mimořádně hrdý. Zatímco před 10 lety probíhal kontakt klientů s bankou v naprosté většině případů na pobočce nebo u bankomatu, dnes je tento poměr přesně opačný. Řečí čísel tvoří podíl digitálních interakcí našich klientů s bankou 96 % z celkového počtu všech interakcí. To dokazuje, že jdeme správným směrem a naši klienti to oceňují,” říká Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank, a dodává: „Většina z těchto digitálních interakcí probíhá prostřednictvím mobilního bankovnictví. Proto jsme připraveni věnovat se jeho vývoji intenzivně i nadále.”


BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2024

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY
Čistý zisk banky za první čtvrtletí roku 2024 dosáhl výše 1 401 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 62,1 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 0,9 % na 4,19 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky poklesly o 0,3 %, a dosáhly tak výše 3,21 miliardy Kč. Pokles je způsoben primárně vyplácením vyšších úroků klientům, a to zejména na spořicích účtech. Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly o 11,6 % na 0,95 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují především zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly -49,2 milionů Kč, což činí zlepšení o 155,2 milionů Kč v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2023.

VKLADY A ÚVĚRY
Celková aktiva banky dosáhla výše 737 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 14,6 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti minulému roku zvýšil o 5,0 % na 371 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě spotřebitelských a hypotečních úvěrů, tak na straně firem ve formě projektových úvěrů a kontokorentů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 16,1 % na 592 miliard Kč. Růst je tažen
u domácností zvyšujícími se zůstatky na spořicích účtech a termínovaných vkladech, částečně také na úkor běžných účtů. U firem došlo k největšímu nárůstu na běžných účtech.

NÁKLADY
Provozní náklady ve výši 2,45 miliardy Kč v meziročním srovnání poklesly o 5,3 %.

ŘÍZENÍ RIZIK
Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek dosáhly ke konci čtvrtletí kladné hodnoty ve výši 1 milion Kč, což představuje v meziročním srovnání zlepšení o 237 milionů Kč. Tento výsledek je způsoben meziročně nižší tvorbou opravných položek v segmentu domácností a čistým rozpouštěním v segmentu firem.

KAPITÁL
Kapitálová přiměřenost banky k 31. březnu 2024 dosáhla výše 23,52 %. Oproti stejnému období loňského roku tak došlo k navýšení kapitálového poměru o 1,69 procentního bodu díky snížení objemu rizikově vážených aktiv banky, a to vlivem syntetické sekuritizace podnikových půjček a úpravě rizikových vah pro vnitroskupinové transakce.