zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Přechod klientů Equa bank do Raiffeisenbank se výplaty důchodů, nepojistných sociálních dávek či podpor v nezaměstnanosti nijak nedotkne

9. 11. 2022

Dne 14. listopadu 2022 dojde k automatickému přechodu klientů Equa bank do Raiffeisenbank. Od tohoto data mohou klienti Equa bank začít používat nový kód banky 5500. Všechny trvalé příkazy i SIPO převede banka do nového bankovnictví. Klienti se tedy nemusí obávat, že přijdou o tuzemské platby a inkasa v CZK směrovaná na původní kód banky 6100, který bude navíc souběžně platný po dobu následujících 6 měsíců, tj. do 15. 5. 2023. Od 14. 11. 2022 budou čekat na původní klienty Equa bank produkty i finance v mobilním nebo internetovém bankovnictví Raiffeisenbank. Všechny potřebné informace obdrží e-mailem a banka jim v případě potřeby se změnami pomůže.

Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení a Úřadem práce ČR zajistí banka výplatu důchodů, nepojistných sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti či příspěvků vyplácených zaměstnavatelům tak, aby změna neměla dopad na klienty a nemuseli do 15. 5. 2023 u zmíněných institucí žádat o změnu účtu. Automaticky proběhne i změna bankovního spojení pro zasílání odvodů pojistného či záloh na pojistné na sociální zabezpečení a stejně tak vrácení případného přeplatku.

„Prosíme klienty, aby v souvislosti s novým kódem banky a s tím související změnou bankovního spojení pro výplatu důchodů a dávek nepodnikali žádné kroky. O změnu se postaráme za ně a dávky jim budou chodit bez přerušení”, říká Tereza Kaiseršotová, tisková mluvčí Raiffeisenbank.

„Je pro nás důležité, aby každá takto zásadní změna neměla negativní dopad na naše klienty, a proto oceňuji efektivní komunikaci se zástupci Raiffeisenbank a zajištění plynulého přechodu účtů, a to bez nutnosti jakékoliv aktivity ze strany našich klientů,“ doplňuje František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

„S vedením banky jsme v úzkém spojení a klienti se nemusí obávat toho, že by jim peníze přestaly od 14. listopadu 2022 chodit. Úřad práce ČR je bude nadále posílat na účet, který je uveden v konkrétní žádosti a s Raiffeisenbank jedná o postupu přesměrování tak, aby vše bylo zajištěno do 15. 5. 2023 a klienti nemuseli žádat o změnu účtů. Pokud přesto budou mít jakékoli pochybnosti, mohou se obracet na příslušné kontaktní pracoviště, které jim dávku nebo podporu v nezaměstnanosti vyplácí,“ uvádí generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

V případě, že se příjemce některé z nepojistných sociálních dávek, podpory v nezaměstnanosti, v případě zaměstnavatelů pak příspěvku na podporu zaměstnávání, rozhodne změnit číslo účtu, může využít formulář pro hlášení změn, který je k dispozici na portále MPSV a webových stránkách ÚP ČR. Podle platné legislativy je příjemce nepojistné sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti, v případě zaměstnavatelů pak příspěvku na podporu zaměstnávání, povinen písemně ohlásit do 8 dnů příslušnému úřadu změny skutečností rozhodných pro trvání nároku na nepojistné sociální dávky, příspěvky a podpory, jejich výši a výplatu. Do nových žádostí o dávky/příspěvky doporučuje ÚP ČR uvádět od 14. 11. 2022 už nové číslo bankovního účtu u Raiffeisenbank.