zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Za tři čtvrtletí roku 2022 vykázala Raiffeisenbank čistý zisk ve výši 5,47 miliardy korun

3. 11. 2022
  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 351 miliard Kč (meziroční nárůst o 35,8 %)
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 493 miliard Kč (meziroční nárůst o 17,6 %)
  • Celková aktiva banky ve výši 599 miliard Kč (meziroční nárůst o 14,1 %)
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 5,47 miliardy Kč (meziroční nárůst o 89,1 %)
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 30. 9. 2022 ve výši 19,27 %

Třetí čtvrtletí roku 2022 bylo v Raiffeisenbank věnováno pokračování v intenzivní práci navzdory tomu, že se převážně jednalo o letní prázdninové měsíce. Raiffeisenbank se spolu s Raiffeisen stavební spořitelnou zapojila do akce Milostivé léto 2, aby pomohla svým klientům dostat se z finanční tísně a opět se postavit na vlastní nohy. V rámci úspěšného konceptu SAMOZŘEJMĚ připravila nové spoty, v nichž ukazuje, jakým způsobem usnadňuje svým klientům život. Velké kroky učinila Raiffeisenbank i na poli nabídky digitálních služeb.

„Spuštění vlastní mobilní aplikace pro nákup ETF, akcií, podílových fondů a investičních certifikátů, kterou Raiffeisenbank spustila jako první velká banka na českém trhu, považuji za velký úspěch nejen třetího čtvrtletí letošního roku. Aplikace nese název Raiffeisen investice, uživatelé díky ní mohou investovat na pár kliknutí a zároveň jim umožňuje jednoduše spravovat jejich investiční portfolia. Každé usnadnění, které našim klientům nabídneme, mi přináší obrovskou radost. Představuje totiž reálné potvrzení námi deklarované snahy ulehčovat klientům každodenní život,“ říká Igor Vida, předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank, a dodává: „Podobně mě těší i nová verze mobilního bankovnictví, kterou jsme spustili v září. Aplikace Raiffeisen bankovnictví spojuje to nejlepší z předchozích verzí mobilního bankovnictví Raiffeisenbank a Equa bank a já věřím, že se bude u klientů těšit dlouhodobé oblibě.“

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA TŘI ČTVRTLETÍ 2022

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY
Čistý zisk banky za tři čtvrtletí 2022 dosáhl výše 5,47 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 89,1 %. Celkové provozní výnosy se zvýšily o 66,4 % na 13,59 miliardy Kč. V meziročním srovnání výsledků banky má pozitivní dopad fúze s Equa bank a.s.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 114,2 %, a dosáhly tak výše 11,03 miliardy Kč. Nárůst je způsoben zejména zvyšováním tržních úrokových sazeb z důvodu utahování měnové politiky v souvislosti s bojem proti inflaci. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 28,4 % na 3,25 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly -892,4 milionů Kč, což činí pokles o 1,21 miliardy Kč v porovnání se stejným obdobím roku 2021.
VKLADY A ÚVĚRY
Celková aktiva banky dosáhla výše 599 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 14,1 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se zvýšil o 35,8 % na 351 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě investičních úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 17,6 % na 493 miliard Kč. Růst je tažen zvyšujícími se zůstatky na spořicích účtech a termínovaných vkladech, a to na straně domácností i firem. Výrazný nárůst úvěrů i vkladů je ovlivněn fúzí s Equa bank a.s.

NÁKLADY
Provozní náklady ve výši 6,84 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 38,7 %. Tento nárůst je způsoben především zmíněnou fúzí s Equa bank a.s.

ŘÍZENÍ RIZIK
Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty
ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou ve třetím čtvrtletí 2022, stejně jako před rokem, v kladných hodnotách díky čistému rozpuštění opravných položek ve výši 106 milionů Kč, a to především v segmentu firem.

KAPITÁL
Kapitálová přiměřenost banky k 30. září 2022 dosáhla výše 19,27 %. Valná hromada banky rozhodla na konci dubna 2022 o nevyplacení dividend akcionářům ze zisku za rok 2021, který dosáhl výše 4,69 miliardy Kč. Částka 4,39 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku a částka 296 milionů Kč byla použita na výplatu kupónu držitelům AT1 kapitálově investičních certifikátů.