zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Za první čtvrtletí 2022 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 1,19 miliardy korun

4. 5. 2022
  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 333 miliard Kč (nárůst o 34,1 %)
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 449 miliard Kč (nárůst o 25,5 %)
  • Celková aktiva banky ve výši 558 miliard Kč (nárůst o 25,0 %)
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 1,19 miliardy Kč (nárůst o 99,2 %)
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 3. 2022 ve výši 19,59 %

„Do roku 2022 jsme vstoupili právním spojením Raiffeisenbank s Equa bank, které proběhlo 1. ledna. Byl to další významný krok pro přijetí Equa bank do rodiny Raiffeisen a posunul nás dál na cestě k přípravě toho nejlepšího z této fúze pro naše klienty.

Zcela zásadním zlomem se však pro nás lidsky stalo vypuknutí války na Ukrajině, které nás hluboce zasáhlo. Vnímáme ji v české Raiffeisenbank jako velké bezpráví a obrovské neštěstí dotýkající se milionů lidí. Proto jsme se mezi prvními v České republice zapojili do aktivní a dlouhodobé pomoci lidem postiženým touto katastrofou a neustále hledáme další cesty, jak jim a jejich rodinám trpícím následky války pomoci překonat tyto nelehké časy. Jsem velice hrdý na své kolegyně a kolegy, kteří aktivně pomáhají nejen prostřednictvím banky, ale i soukromě ve svém volném čase,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2022

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY
Čistý zisk banky za první čtvrtletí roku 2022 dosáhl výše 1,19 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 99,2 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 83,2 % na 4,41 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 112,3 % a dosáhly tak výše 3,41 miliardy Kč. Tento nárůst je způsobem zejména pohybem tržních sazeb, které rostou v reakci na kroky centrální banky. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 40,4 % na 1,11 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují především zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly -183,7 milionů Kč, což činí zhoršení o 154,9 milionů Kč v porovnání s prvním čtvrtletím roku 2021.

VKLADY A ÚVĚRY
Celková aktiva banky dosáhla výše 558 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 25,0 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti minulému roku zvýšil o 34,1 % na 333 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě investičních úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 25,5 % na 449 miliard Kč. Růst je tažen zvyšujícími se zůstatky na běžných účtech, spořicích účtech i termínovaných vkladech, a to zejména u domácností. Kromě fúze s Equa bank a.s. přispělo tomuto nárůstu z velké části také převzetí klientů z ING Bank, které probíhalo v polovině roku 2021.

NÁKLADY
Provozní náklady ve výši 2,62 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 47,5 %. Tento nárůst je způsoben především zmíněnou fúzí s Equa bank a.s.

ŘÍZENÍ RIZIK
Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání vyšší o 369 milionů Kč, a dosahují tak výše 250 milionů Kč. Tento výsledek je způsoben tvorbou opravných položek v segmentu firem i domácností.

KAPITÁL
Kapitálová přiměřenost banky k 31. březnu 2022 dosáhla výše 19,59 %. V souvislosti s koupí Equa bank a.s. a přípravou na uzavření této transakce navýšila banka již dne 12. května 2021 základní kapitál o 4,4 miliardy Kč a současně bylo dne 28. května 2021 schváleno navýšení AT1 kapitálu o 662 milionů Kč a T2 kapitálu o 305 milionů Kč.