zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Za rok 2021 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 4,69 miliardy korun

2. 2. 2022
  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 262 miliard Kč (meziroční nárůst o 5,3 %)
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 420 miliard Kč (meziroční nárůst o 25,5 %)
  • Celková aktiva banky ve výši 511 miliard Kč (meziroční nárůst o 24,4 %)
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 4,69 miliardy Kč (meziroční nárůst o 119 %)
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 12. 2021 ve výši 26,38 %

„Loňský rok vyjadřuje z mého pohledu jediné heslo: Lidé! Od začátku roku 2021, kdy jsme v rozmezí několika týdnů oznámili akvizici Equa bank, koupi Akcenty i zajištění služeb pro klienty ING, jsme se museli naplno a bezvýhradně soustředit na integraci klientů i zaměstnanců do rodiny Raiffeisenbank. S ohledem na stále probíhající pandemii covidu šlo o nelehký úkol, ať již z pohledu zajištění kapacit či z pohledu manažerského řízení. Nicméně výsledky jasně ukazují, že jsme tento náročný úkol v loňském roce zvládli a můžeme směle vyhlížet do právě začínajícího roku 2022. Děkuji všem kolegyním a kolegům za skvělou práci,“ komentuje dění v bance Igor Vida, generální ředitel Raiffeisenbank.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2021

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY
Čistý zisk banky za rok 2021 dosáhl výše 4,69 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 119 %. Celkové provozní výnosy vzrostly o 16,5 % na 12,18 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky vzrostly o 5,6 %, a dosáhly tak výše 7,65 miliardy Kč. Tento nárůst je způsobem zejména pohybem tržních sazeb, které rostou v reakci na kroky centrální banky. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 21,1 % na 3,54 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích a výnosy z dividend, dosáhly 735,6 milionů Kč, což činí zlepšení o 601,9 milionů Kč v porovnání s koncem roku 2020.

VKLADY A ÚVĚRY
Celková aktiva banky dosáhla výše 511 miliard Kč, a meziročně tak vzrostla o 24,4 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti minulému roku zvýšil o 5,3 % na 262 miliard Kč. K růstu došlo jak na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů, tak na straně firem ve formě investičních úvěrů. Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 25,5 % na 420 miliard Kč. Růst je tažen zvyšujícími se zůstatky na běžných a spořicích účtech zejména u domácností, čemuž z velké části přispělo převzetí klientů z ING Bank. U firem došlo k největšímu nárůstu u termínovaných vkladů.

NÁKLADY
Provozní náklady ve výši 6,4 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 2,2 %. Tento nárůst je způsoben především integračními náklady v oblasti IT a poradenství.

ŘÍZENÍ RIZIK
Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek jsou v absolutní hodnotě v meziročním srovnání nižší o 1,5 miliardy Kč, a dosahují tak výše 43 milionů Kč.

KAPITÁL
Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2021 dosáhla výše 26,38 %. V návaznosti na opatření České národní banky o přijetí stabilizačních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru a z důvodu nových akvizic valná hromada banky rozhodla na konci dubna 2021 o nevyplacení dividend akcionářům ze zisku za rok 2020, který dosáhl výše 2,14 miliardy Kč. Částka 1,88 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku a částka 255 milionů Kč byla použita na výplatu kupónu držitelům AT1 kapitálově investičních certifikátů. V souvislosti s koupí Equa bank a přípravou na uzavření této transakce navýšila banka dne 12. května 2021 základní kapitál o 4,4 miliardy Kč a současně bylo dne 28. května 2021 schváleno navýšení AT1 kapitálu o 662 milionů Kč a T2 kapitálu o 305 milionů Kč. Navýšení nerozděleného zisku a kapitálu má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.

V průběhu roku 2021 se Raiffeisenbank prostřednictvím akvizic, ale i organického růstu navýšil počet klientů na aktuálních 1,7 milionu (zahrnuje Raiffeisenbank, Raiffeisen stavební spořitelnu a Equa bank).
Síť obchodních míst se rozrostla na 353 (zahrnuje Raiffeisenbank, Raiffeisen stavební spořitelnu a Equa bank).