zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Index Exportu – zpožděné dodávky brzdí expanzi exportu

7. 10. 2021

Český vývoz profituje z oživení globální ekonomiky a podle aktuálního výpočtu Indexu Exportu se udrží do konce roku v kladných hodnotách. V průměru jde meziročně o zvýšení o 6 %. Nicméně v zimních měsících bude ztrácet tempo, jelikož predikovaný růst pro prosinec činí méně než 3 %. Důvodem je oživení exportu v závěru loňského roku, kdy se dostavil i dvouciferný meziroční růst, což pro letošek zanechává vysokou srovnávací základnu.

„Nutno podotknout, že riziko predikce vývoje exportu pro příští měsíce je vychýleno směrem k nižšímu výkonu, jak ostatně ukázal horší než očekávaný výsledek za červenec,“ podotýká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.
Je to důsledek samotné konstrukce indexu. Ten se opírá o proměnné, které mohou nadhodnocovat aktuální situaci. Jedná se například o růst průmyslových objednávek, které si sice drží solidní tempo a samy o sobě tak vysílají kladný signál pro výkon exportu, avšak nedostatek materiálů znamená, že firmy příchozí objednávky nestíhají v plné míře zpracovávat a případně následně exportovat, tudíž se hromadí nedokončená výroba. Věnovali jsme proto také alternativnímu výpočtu Indexu Exportu, který se konstrukčně snaží lépe zachytit aktuální komplikace v dodavatelských řetězcích. Jeho výsledek snižuje predikovaný meziroční růst exportu v příštích čtyřech měsících v průměru o zhruba 2 – 3pb nižší.
„Zpoždění v dodávkách materiálu a zboží zpomaluje růst českého vývozu v příštích čtyřech měsících v průměru zhruba na 3 %, přičemž pro prosinec indikuje stagnaci či dokonce nepatrný meziroční pokles,“ doplňuje Helena Horská.
Avšak ani tak nelze zachytit komplexitu aktuálních komplikací na nabídkové straně. Přetížení dodavatelsko-odběratelských řetězců například přiživují nedávné (nevyzpytatelné) extrémy počasí, které vedly k výpadkům výroby v některých koutech světa. Nelze pak opomenout ani možná další provozní omezení kvůli obavám ze šíření delta mutace Covid-19, což v poslední době zkomplikovalo lodní dopravu v Asii. Stručně řečeno, exportéři se aktuálně pohybují v nejistém prostředí, které zamezuje plnému využití post-lockdownového oživení poptávky.
Aby byly vyjmenovány všechny černé labutě, které se aktuálně chystají přistávat na průmyslovém rybníce, potažmo na rybník exportérů, je třeba zmínit i další významné faktory, které mohou zásadním způsobem zasáhnout do výsledků následujících měsíců.
„Na trhu práce momentálně chybí více než 350 tisíc zaměstnanců, povětšinou dělnických profesí. Při míře nezaměstnanosti pohybující se kolem 3,5 % lze na trhu práce těžko najít někoho, kdo by chtěl a uměl pracovat. Tato situace navíc vyvíjí inflační tlaky, protože meziroční růst mezd významně předbíhá růst produktivity práce. To je už delší dobu faktor, který výrazně omezuje včasné plnění poptávky z tuzemska i ze zahraničí,“ komentuje složitou situaci Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.
Situace v oblasti narušených dodavatelsko-odběratelských řetězců s sebou, kromě jiného, přináší výpadky cash flow, které mohou mít v některých případech i fatální důsledek. Ceny dopravy postupně rostou a námořní doprava mezi Evropou a Asií je již oproti začátku roku 3 x dražší. Ceny energií na burze letos vystoupaly z 52 na 163 €/MWh a zdá se, že růst není zdaleka u konce.
„Podíl na současné situaci má i dosavadní letošní trojí zvýšení REPO sazby, kde se navíc očekává další zvyšování. Tyto události přinesly další zvýšení nákladů jak v průmyslu, tak i jednotlivcům. Samozřejmě chápu pohnutky centrálních bankéřů, které je vedly k tomuto kroku a z manažerské praxe vím, že nečinnost je považována za trestný čin, ale těch problémů se na průmysl v jednom okamžiku valí moc najednou. Centrální bankéři mají k dispozici i silnější kalibr, o kterém již někteří z nich přemýšlejí, a to intervenci směrem k posílení koruny“, sděluje Otto Daněk.
A zde je podle Daňka třeba upozornit na některé skutečnosti.

Český export od roku 2011 tvoří více než 75 % našeho HDP a v roce 2020 činil dokonce více než 86 %. Posílení koruny vůči euru o 1 Kč/€, sníží příjmy exportérů o téměř 180 mld. Kč za rok a HDP bude chudší o téměř 20 mld. Kč za rok. Již nyní se bilance zahraničního obchodu oproti roku 2019 propadá o téměř 5 % a export osobních automobilů, naše vlajková loď, byl v průběhu letošních 7 měsíců ve 3 měsících nižší než v roce 2019. Kromě toho, že nejsou suroviny a komponenty, rostou násobně ceny v některých skupinách výrobků. Příkladem může být železo, které je dražší více než 2x, měď téměř dvakrát, hliník téměř o polovinu, některé umělé hmoty i 5x. Navíc, podle dnes zveřejněných předběžných čísel, skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách rekordním schodkem ve výši 28,1 mld. Kč. V porovnání s loňským srpnem to je o 35,6 mld. Kč horší výsledek.

„Schodek nebyl nikdy od roku 2005 vyšší! A bude hůř,“ říká Otto Daněk, a dodává: „Kterýkoliv z uvedených faktorů může velmi významně ovlivnit jakékoliv predikce, protože se pohybujeme v prostředí, které jsem nezažil za celých 42 let, kdy pracuji v průmyslu. Navíc je tu ještě jeden vztyčený prst. Covid asi neřekl své poslední slovo!“