zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Raiffeisenbank se připojila k celoevropské Chartě diverzity

26. 5. 2021

V pátek 21. května se Raiffeisenbank v rámci Celoevropského dne diverzity připojila k signatářům Charty diverzity. Podpisem generálního ředitele Igora Vidy se banka stala jedním z více než 7 000 zaměstnavatelů a institucí po celé Evropě, kteří se rozhodli podpořit vytváření tolerantního a inkluzivního pracovního prostředí.

Podle Charty diverzity jsou a budou klíčem k dlouhodobému úspěchu v podnikání schopnosti a kompetence lidí, které mají být co nejpestřejší, tvůrčí a inovativní. Schopnost vnímat a respektovat rozmanitost v éře postupující globalizace, sociálních a demografických změn pomáhá vytvářet trvalý vztah ke klientům a partnerům.

„Jsme bankou, která si cení a respektuje různorodost názorů a věří, že tato různorodost přispívá k férovosti, kreativitě a inovacím. Podporujeme rovné pracovní příležitosti a umožňujeme našim lidem růst bez ohledu na věk, pohlaví, názory a životní situaci. Proto jsme hrdí, že jsme se mohli připojit k celoevropské iniciativě Charty diverzity a svým podpisem stvrdit, že se hlásíme k jejím principům, které v bance již dlouhodobě aplikujeme,” říká generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank Igor Vida.

Raiffeisenbank se dlouhodobě zaměřuje na podporu zaměstnanců v různých životních situacích. Zvláštní péči pak věnuje tématu návratu kolegyň a kolegů z mateřské a rodičovské dovolené.

V České republice zaštiťuje Chartu Diverzity Byznys pro společnost. Raiffeisenbank se stává jejich partnerem a spolupráce tkví především ve sdílení know-how ohledně diverzity ve firmách, audit/benchmarking a účast na workshopech a konferencích, případně jejich pořádání.

„Máme radost, že prostřednictvím této iniciativy můžeme aktivně podporovat principy, ke kterým se dlouhodobě hlásíme, a ještě více je prohlubovat. Spojení s Byznysem pro společnost vnímáme jako příležitost pracovat s partnerem, který nám poskytne užitečné know-how a zprostředkuje cenné zkušenosti jiných společností na českém trhu v oblasti diverzity,“ říká Dana Fajmonová, ředitelka divize People & Culture v Raiffeisenbank.

Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem a dalších institucí vytvářet a naplňovat všeobecně tolerantní pracovní prostředí. V České republice funguje už od roku 2014 pod záštitou MPSV a Úřadu vlády.