zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Index Exportu – křehké základy dalšího růstu

3. 5. 2021

Index exportu předpovídající vývoj českého vývozu na základě tvrdých statistických dat slibuje solidní, až dvouciferný růst českého vývozu v následujících třech měsících. Do karet mu hraje i samotná velmi nízká základna z minulého roku, kdy dubnová hodnota českého exportu byla až o 36 % nižší po očištění o sezónní vlivy než v roce 2019.

„Co žádný předstihový ukazatel postavený na tvrdých datech nemůže postihnout, jsou překážky a trhliny v dodavatelko odběratelských řetězcích, časté a prudké nárusty cen dodávek, prodloužení dodacích lhůt na extrémní hodnoty či geopolitický vývoj,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a pokračuje: „Spíše než ekonomické a obchodní dopady současné diplomatické rozepře Ruska nejen s Českem a státy Evropské unie, ale i se Spojenými státy americkými, bude hbité expanzi exportu na předkoronavirové úrovně bránit holý nedostatek materiálu a zařízení určených pro výrobu. Díky tomu historicky nejvyšší podíl respondentů za éru existence konjunkturálního průzkumu ČSÚ nemůže zvýšit svou produkci, ačkoliv by rádo.“

„Ve druhém čtvrtletí nemůžeme říkat, že průmyslová výroba, potažmo export, by měly meziročně růst. Tady musí být imperativ, tzn., že růst být musí, aby se nevrátily, nebo dokonce neprohloubily loňské problémy z tohoto období. Vidím však několik výhrůžně vztyčených prstů, které nás nabádají k velké ostražitosti. Tím prvním je raketový růst cen téměř všeho, který se zákonitě musí propsat do cen polotovarů a následně finálních výrobků. Ještě větším problémem je významná „koroze“ dodavatelsko-odběratelských řetězců, kde nejsou potvrzovány nejenom požadované termíny, ale ani požadovaná množství, což průmysl, a to nejenom český, vrací do dob před sametovou revolucí. Obehranou písničkou je již několik let nedostatek pracovních sil na trhu práce, navíc dobrých a kvalifikovaných. No a skutečnost, že Covid ještě není na lopatkách nám určitě optimismu nepřidává,“ dodává Otto Daněk, místopředseda Asociace exportérů.

 

O Indexu Exportu

Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Základní informace o Asociaci exportérů

Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky.