zavřít panel

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Za rok 2020 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 2,14 miliardy korun

5. 2. 2021

• Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 249 miliard Kč (nárůst o 1 %)
• Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 335 miliard Kč (nárůst o 15,1 %)
• Celková aktiva banky ve výši 411 miliard Kč (nárůst o 10,9 %)
• Čistý zisk banky dosáhl výše 2,14 miliardy Kč (pokles o 48,9 %)
• Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 31. 12. 2020 ve výši 22,8 %

„Ohlédnutí za rokem 2020 ve mně vyvolává silné emoce. Na jedné straně jsme museli podniknout několik zásadních a náročných rozhodnutí týkajících se úspor v oblasti provozu banky, na straně druhé pak dostát svým závazkům vůči akcionáři. V důsledku negativního dopadu epidemie COVID na naše výnosy, českou i světovou ekonomiku jsme museli v polovině roku přistoupit ke snížení počtu našich zaměstnanců o 7 procent. Tento krok byl bolestný, ale v danou chvíli potřebný a pomohl nám přiblížit se, i za situace snížení výnosů, k dosažení cílů banky. Před koncem roku jsme se pak stali stoprocentním vlastníkem Raiffeisen stavební spořitelny, což považuji za významný krok k posílení naší pozice na trhu,“ komentuje situaci loňského roku generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.

„Loni jsme také museli změnit mnoho aspektů našeho fungování. Nastavit práci na home office, naučit se využívat nové technologické nástroje, změnit naši komunikaci. Kolegyně a kolegové, kteří na denní bázi jednají s klienty, museli začít respektovat mnoho nových pravidel v rámci obsluhy klientů. Velice si vážím toho, jak skvěle jsme se adaptovali na nové podmínky, udrželi banku v chodu a přitom byli ohleduplní a drželi týmového ducha,“ doplňuje Igor Vida.

BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA ROK 2020

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY
Čistý zisk banky za rok 2020 dosáhl výše 2,14 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 48,9 %. Celkové provozní výnosy se snížily o 12,5 % na 10,45 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 15,2 % a dosáhly tak výše 7,24 miliardy Kč. Tento pokles je způsoben zejména snížením tržních úrokových sazeb z důvodu uvolňování měnové politiky v souvislosti s epidemií koronaviru. Čisté výnosy z poplatků a provizí klesly o 5,7 % na 2,92 miliardy Kč. Ostatní výnosy banky meziročně vzrostly o 128,5 % na 134 milionů Kč především díky přijatým dividendám.

VKLADY A ÚVĚRY
Celková aktiva banky dosáhla výše 411 miliard Kč a meziročně tak vzrostla o 10,9 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se oproti minulému roku zvýšil o 1,0 % na 249 miliard Kč. K růstu přitom došlo v oblasti financování firem i domácností (u domácností zejména hypotečních úvěrů). Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 15,1 % na 335 miliard Kč. Stejně jako v případě poskytnutých úvěrů je růst v přijatých vkladech tažen jak domácnostmi, tak firmami.

NÁKLADY
Provozní náklady ve výši 6,3 miliardy Kč se v meziročním srovnání snížily o 5,8 %. Tento pokles je primárně způsoben snížením výdajů na marketing a nákladů na zaměstnance.

ŘÍZENÍ RIZIK
Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek dosahují výše 1,55 miliardy Kč. V meziročním srovnání došlo k navýšení o 1,2 miliardy Kč kvůli očekávaným úvěrových ztrátám v důsledku očekávaného zhoršení makroekonomického prostředí v souvislosti s epidemií koronaviru. Kvalita úvěrového portfolia nicméně zůstává na vysoké úrovni s nízkým objemem úvěrů v selhání a rizikových úvěrů.

KAPITÁL
Kapitálová přiměřenost banky k 31. prosinci 2020 dosáhla výše 22,8 %. V návaznosti na opatření České národní banky o přijetí stabilizačních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru ze dne 16. března 2020 rozhodla valná hromada banky na konci dubna 2020 o nevyplacení dividend akcionářům ze zisku za rok 2019 ve výši 4,19 miliardy Kč. Částka 3,98 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku a částka 211 milionů Kč byla použita na výplatu kupónu držitelům AT1 kapitálově investičních certifikátů. Dne 27. listopadu 2020 bylo schváleno navýšení vedlejšího kapitálu Tier 1 ve výši 787 milionů Kč a současně navýšení T2 kapitálu 839 milionů Kč. Navýšení nerozděleného zisku a nové emise kapitálu mají pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.