zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Za první pololetí 2020 vykázala Raiffeisenbank zisk ve výši 1,3 miliardy korun

11. 8. 2020

Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 252 miliard Kč

Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 320 miliard Kč

Celková aktiva banky ve výši 414 miliard Kč

Čistý zisk banky dosáhl výše 1,3 miliardy Kč

Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 30. 6. 2020 ve výši 19,9 %

„Pandemie Covidu nás v uplynulých měsících postavila do bezprecedentní situace, v níž jsme se snažili hlavně o ochranu zdraví našich klientů a zaměstnanců, což pro nás zůstává trvalou prioritou. V průběhu posledních měsíců jsme se soustředili na vysvětlování klientům, jak mohou spravovat své finance efektivně z domova. Díky předchozím investicím do infrastruktury mohou naši klienti již 95 procent běžných činností vykonávat vzdáleně prostřednictvím internetového či mobilního bankovnictví. S potěšením mohu konstatovat, že výrazný posun vpřed v oblasti digitalizace zaznamenal i korporátní byznys. Masivně jsme zde začali v komunikaci s klienty využívat elektronických podpisů a datových schránek,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Raiffeisenbank Igor Vida a dodává: „Důraz klademe nejen na pohodlí, ale také na bezpečnost. I z tohoto důvodu jsem rád, že se nám podařilo dokončit modernizaci naší bankomatové sítě. V současné době máme jako jediná banka na trhu všechny pobočky vybaveny nejen vkladovými bankomaty, ale zároveň je sto procent našich bankomatů vybaveno bezkontaktní technologií. Též musím zdůraznit posílení bezpečnosti internetových plateb pomocí tzv. RB Klíče, což je v současnosti nejbezpečnější způsob ověření platby v e-shopech.“

„I přes všechny tyto pozitivní informace bohužel platí, že situace je opravdu nelehká. V prvním pololetí letošního roku dosáhla celková aktiva banky výše 414 miliardy korun, a meziročně tak vzrostla o 12 procent. Nelze však popřít, že celkově složitá situace se odrazila v čistém zisku banky, jež za první pololetí roku 2020 dosáhl výše 1,3 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 52,3 %. Na druhé straně se také ukázalo, že klienti mají potřebu, více než v minulosti, ukládat své volné prostředky do tradičních bank, kde pociťují vysokou míru bezpečí. Důkazem jsou vklady od klientů, které se v Raiffeisenbank meziročně zvýšily o 17,8 procent. Také objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 3,8 %, kde největším překvapením pro nás byl nečekaný vysoký zájem o hypoteční financování,“ komentuje situaci Igor Vida.

„V průběhu těchto týdnů si postupně zvykáme na tzv. „nový normál“, k němuž nás přivedla doba plná vládních opatření souvisejících s pandemií koronaviru. Velmi si vážím přístupu svých kolegů a kolegyň, kteří se ani na minutu nezastavili a směle čelili výzvám, jenž přicházely zcela znenadání a v téměř nezvladatelné frekvenci,“ říká Igor Vida.

 BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA PRVNÍ POLOLETÍ 2020

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za první pololetí roku 2020 dosáhl výše 1,3 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 52,3 %. Celkové provozní výnosy poklesly o 9,8 % na 5,41 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy banky poklesly o 4,8 % a dosáhly tak výše 4,04 miliardy Kč. Tento pokles je způsoben zejména snížením tržních sazeb z důvodu uvolňování měnové politiky v souvislosti s epidemií koronaviru. Čisté příjmy z poplatků klesly o 6,8 % na 795 milionů Kč. Ostatní výnosy banky, které zahrnují především výnosy z operací na finančních trzích, meziročně klesly o 26,7 % na 495 milionů Kč.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 414,1 miliardy Kč a meziročně tak vzrostla o 12 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 3,8 % na 252 miliard Kč. K růstu přitom došlo v oblasti financování firem i domácností (u domácností zejména hypotečních úvěrů). Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 17,8 % na 320 miliard Kč. Stejně jako v případě úvěrů je růst tažen jak firmami, tak domácnostmi.

NÁKLADY

Provozní náklady ve výši 3,3 miliardy Kč se v meziročním srovnání zvýšily o 2,3 %. Tento nárůst je primárně způsoben zvýšením odpisů nehmotného a hmotného majetku a zvýšením ročního příspěvku do fondu pro řešení krize.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek dosahují výše necelých 475 milionů Kč. V meziročním srovnání jsou ztráty ze znehodnocení vyšší o 947 milionů Kč zejména v důsledku očekávanému zhoršení makroekonomického prostředí v souvislosti s epidemií koronaviru.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 30. červnu 2020 dosáhla výše 19,9 %. V návaznosti na opatření České národní banky o přijetí stabilizačních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru ze dne 16. března 2020 rozhodla valná hromada banky na konci dubna 2020 o nevyplacení dividend akcionářům ze zisku za rok 2019 ve výši 4,19 miliardy Kč. Částka 3,98 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku a částka 211 milionů Kč byla použita na výplatu kupónu držitelům AT1 kapitálově investičních certifikátů. Navýšení nerozděleného zisku o 30,6 % oproti stavu ke konci roku 2019 má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.