zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Možná, že hledáte...

Za tři čtvrtletí roku 2020 vykázala Raiffeisenbank čistý zisk ve výši 1,7 miliardy korun

12. 11. 2020
  • Objem poskytnutých úvěrů klientům ve výši 255 miliard Kč
  • Objem přijatých vkladů od klientů ve výši 324 miliard Kč
  • Celková aktiva banky ve výši 423 miliard Kč
  • Čistý zisk banky dosáhl výše 1,7 miliardy Kč
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost k 30. 9. 2020 ve výši 19,6 %

„Prvních devět měsíců letošního roku se neslo ve znamení řešení nestandardních situací a reakcí na pandemii koronaviru, která velmi ovlivnila jak pracovní, tak osobní život nás všech. I přes všechna úskalí, kterými jsme jako banka procházeli, se nám podařilo nejen spustit plánované služby, ale také uzavřít řadu důležitých obchodních transakcí, z čehož mám velkou radost,“ komentuje situaci v Raiffeisenbank její generální ředitel Igor Vida.

„Jednou z klíčových aktivit Raiffeisenbank v rámci posledních měsíců bylo spuštění unikátní digitální platformy s názvem eSPEEDTRACK, kde je naším cílem maximálně podpořit export českých výrobků a služeb do zahraničí. Výrazně se nám dařilo také v oblasti factoringu, kde pokračujeme ve zvyšování tržního podílu. Realizovaný faktoringový obrat bezmála 20 miliard za prvních 9 měsíců roku je o 23 procent vyšší než za stejné období v loňském roce, díky čemuž dosahujeme tržního podílu přes 15 procent,“ vyjmenovává úspěchy Igor Vida.

„Jsem také hrdý na své kolegy a kolegyně z call centra, kteří nejen, že přišli s nápadem zapojit se do pomoci s navoláváním osob v rámci trasování kontaktů s COVID-19, ale že tuto aktivitu také s Ministerstvem zdravotnictví dotáhli do zdárného konce a stali jsme se tak příkladem pro ostatní firmy na trhu. Jako banka jsme si vědomi skutečnosti, že následující období pro nás bude z pohledu nabídky a zajištění služeb neméně náročné, nicméně i nadále pro nás zůstává ochrana zdraví našich klientů a zaměstnanců trvalou prioritou,“ uzavírá Igor Vida.


BLIŽŠÍ INFORMACE K HOSPODÁŘSKÝM VÝSLEDKŮM ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2020

ČISTÝ ZISK A VÝNOSY

Čistý zisk banky za tři čtvrtletí roku 2020 dosáhl výše 1,7 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 53,2 %. Celkové provozní výnosy poklesly o 12,3 % na 7,72 miliardy Kč.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 13,8 % a dosáhly tak výše 5,6 miliardy Kč. Tento pokles je způsoben zejména snížením tržních úrokových sazeb z důvodu uvolňování měnové politiky v souvislosti s epidemií koronaviru. Čisté výnosy z poplatků a provizí klesly o 4,9 % na 2,2 miliardy Kč. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují především zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, meziročně vzrostly o 9,2 % na -212 milionů Kč.

VKLADY A ÚVĚRY

Celková aktiva banky dosáhla výše 423 miliardy Kč a meziročně tak vzrostla o 13,4 %. Objem poskytnutých úvěrů klientům se meziročně zvýšil o 2,6 % na 255 miliard Kč. K růstu přitom došlo v oblasti financování firem i domácností (u domácností zejména hypotečních úvěrů). Objem přijatých vkladů od klientů se meziročně zvýšil o 17,8 % na 324 miliard Kč. Stejně jako v případě poskytnutých úvěrů je růst v přijatých vkladech tažen jak firmami, tak domácnostmi.

NÁKLADY

Provozní náklady ve výši 4,7 miliardy Kč se v meziročním srovnání snížily o 1,4 %. Tento pokles je primárně způsoben snížením výdajů na marketing a nákladů na zaměstnance.

ŘÍZENÍ RIZIK

Raiffeisenbank si i nadále udržuje velmi dobrou kvalitu svého úvěrového portfolia. Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek dosahují výše 844 milionů Kč. V meziročním srovnání došlo k navýšení o 1,2 miliardy Kč kvůli očekávaným úvěrových ztrátám v důsledku očekávaného zhoršení makroekonomického prostředí v souvislosti s epidemií koronaviru. Kvalita úvěrového portfolia nicméně zůstává na vysoké úrovni s nízkým objemem úvěrů v selhání a rizikových úvěrů.

KAPITÁL

Kapitálová přiměřenost banky k 30. září 2020 dosáhla výše 19,6 %. V návaznosti na opatření České národní banky o přijetí stabilizačních opatření v souvislosti s epidemií koronaviru ze dne 16. března 2020 rozhodla valná hromada banky na konci dubna 2020 o nevyplacení dividend akcionářům ze zisku za rok 2019 ve výši 4,19 miliardy Kč. Částka 3,98 miliardy Kč byla převedena do nerozděleného zisku a částka 211 milionů Kč byla použita na výplatu kupónu držitelům AT1 kapitálově investičních certifikátů. Navýšení nerozděleného zisku má pozitivní dopad na kapitálovou přiměřenost banky.