Raiffeisenbank podporuje inovativní projekty českých firem

Thu Sep 20 00:00:00 CEST 2018

Raiffeisenbank ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) nově nabízí zvýhodněné financování inovativních projektů pro malé a střední firmy.

Raiffeisenbank ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) nově nabízí zvýhodněné financování inovativních projektů pro malé a střední firmy. V rámci programu InnovFin mohou podniky do 500 zaměstnanců v příštích dvou letech získat úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou a nižšími požadavky na zajištění. Klienti mohou čerpat úvěr jak v českých korunách, tak v eurech.

Finanční prostředky ze zvýhodněného úvěru jsou určeny k financování inovativních investic do vývoje či implementace nových nebo podstatně vylepšených produktů, procesů a služeb. Raiffeisenbank poskytuje zvýhodněné úvěry se zárukou EIF v rámci iniciativy "EU InnovFin Finance for Inovators" s finanční podporou z programu Evropské komise Horizont 2020.

„Program InnovFin je ukázkou úspěšné spolupráce s evropskými institucemi. I díky této příležitosti můžeme rozšiřovat naši podporu malým a středním firmám a posilovat vnímání Raiffeisenbank jako významného partnera podnikání v České republice,” říká Václav Štětina, ředitel firemního bankovnictví Raiffeisenbank.

Zájemce o úvěr musí doložit stejné dokumenty, jako když žádá o běžné firemní financování. Stejná je také časová náročnost. Pro vyhodnocení míry inovativnosti je potom třeba blíže popsat investiční záměr. Vše s EIF následně vyřizuje Raiffeisenbank, takže klient při podpisu smlouvy pouze stvrzuje, že souhlasí s tím, aby byl jeho úvěr podpořen z fondů Evropské unie.

Pier Luigi Gilibert, výkonný ředitel EIF, uvádí: „Tato záruční smlouva umožní inovativním společnostem z řad malých a středních podniků v České republice pokračovat ve vývoji nových produktů a služeb. Dohoda je výsledkem dlouhodobého partnerství mezi EIF a skupinou Raiffeisenbank.“


Cesta k rozvoji firem vede přes inovace

Malé a střední podniky aktuálně čelí nedostatku pracovních sil. Míra nezaměstnanosti je nejnižší od roku 1996 a nejnovější konjunkturální průzkum ČSÚ z července uvádí, že přes 37 % firem uvedlo nedostatek zaměstnanců jako hlavní bariéru k dalšímu růstu. Jedinou možností k dalšímu rozvoji jsou tedy inovace. Podle OECD je však Česká republika zatím jen průměrným inovátorem a ve střednědobém horizontu bude nutné zlepšit její inovační schopnosti.

„Nejrizikovějším problémem českého hospodářství je z dlouhodobého hlediska nízká přidaná hodnota a relativně malá produktivita práce. Její současná úroveň je přibližně o 20 % nižší, než předvídal předkrizový trend. Propad růstu produktivity po roce 2008 navíc nebyl do dnešní doby napraven. Stojí za tím zejména orientace české ekonomiky na zpracovatelskou produkci s relativně nízkou přidanou hodnotou,” říká analytik Raiffeisenbank František Táborský.

Česká ekonomika by se měla podle něj aktivně připravovat na přesun z intenzivní hospodářské produkce (využívající levných zdrojů a práce) na extenzivní (využívající dobrého vzdělání a technologií).

Konkurovat jen cenou už dál nejde

„V dnešní době jsou inovace klíčovou hnací silou ekonomického rozvoje firem. Konkurovat pouze cenou je pro řadu podniků již prakticky nemožné. Program InnovFin pro rozvoj inovací do vývoje nebo implementace nových produktů, procesů a služeb nabízí firmám řešení, díky kterému budou moci plnit očekávání zákazníků, zvýšit svoji konkurenceschopnost, držet krok s novými technologiemi a dynamicky rostoucím trhem,” říká Václav Štětina, ředitel firemního bankovnictví Raiffeisenbank.