Raiffeisen investiční společnost zpřístupňuje se svým Raiffeisen fondem dluhopisové stability investování široké veřejnosti

Tue Sep 18 00:00:00 CEST 2018

Raiffeisen investiční společnost od 17. září zvýhodňuje podmínky pro investování do podílových fondů začínajícím a konzervativním investorům. U Raiffeisen fondu dluhopisové stability ruší vstupní poplatek. Zároveň u tohoto fondu upravuje investiční přístup. Doporučený investiční horizont je 2 roky.

Raiffeisen fond dluhopisové stability je fondem, který se zaměřuje na investování do dluhopisů bonitních emitentů a nástrojů peněžního trhu. Fond je určený začínajícím a velmi konzervativním investorům. V současnosti je ve fondu investováno celkem 1,9 miliardy korun. Portfolio fondu tvoří ze 45 procent státní korunové a euro dluhopisy, z 30 procent státní pokladniční poukázky, 15 procent připadá na vklady a úložky u bank a deset procent na korporátní dluhopisy.
„S příchodem růstu úrokových sazeb jsme postupně zkracovali průměrnou dobu do splatnosti dluhopisů zastoupených ve fondu, abychom co možná nejvíce eliminovali okamžité negativní dopady z růstu úrokových sazeb. Zároveň jsme výrazně navýšili objem nástrojů peněžního trhu, které lépe kopírují tržní vývoj krátkodobých investic v české koruně,“ říká Jaromír Sladkovský, generální ředitel Raiffeisen investiční společnosti.
Raiffeisen fond dluhopisové stability má doporučený investiční horizont dva roky. Doba pro výplatu aktuální hodnoty vkladu jsou 4 dny bez jakýchkoliv poplatků a sankcí. Fond tak může směle konkurovat i v poslední době velmi oblíbeným spořicím účtům všude tam, kde investoři hledají vyšší výnosy za mírně zvýšené riziko investice.
„V posledních přibližně deseti letech jsme viděli na trhu odklon od tzv. fondů peněžního trhu směrem k balancovaným a akciovým fondům. Investoři postupně sbírali zkušenosti a vydávali se směrem k rizikovějším nástrojům. Domnívám se, že za současného růstu úrokových sazeb na trhu, si fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy s krátkým investičním horizontem, jako je náš Raiffeisen fond dluhopisové stability, znovu rychle najdou svoje místo na slunci a to především u nových investorů,“ dodává Jaromír Sladkovský.