Za první pololetí 2018 vykázala skupina RBI konsolidovaný zisk ve výši 756 milionů eur

Thu Aug 09 00:00:00 CEST 2018

• Čisté úrokové výnosy se meziročně zvýšily o 4,4 % na 1,663 miliardy eur (H1/2017: 1,593 miliardy eur)
• Provozní výnosy vzrostly o 4,7 % na 2,669 miliardy eur (H1/2017: 2,551 miliardy eur)
• Provozní náklady klesly o 0,6 % na 1,494 miliardy eur (H1/2017: 1,503 miliardy eur)
• Velmi pozitivní vývoj ztrát ze znehodnocení finančních aktiv: 83 milionů eur (H1/2017: mínus 100 milionů eur)
• Zisk před zdaněním vzrostl o 20,7 % na 1,024 miliardy eur (H1/2017: 849 milionů eur)
• Zisk po zdanění vzrostl o 25,0 % na 820 milionů eur (H1/2017: 656 milionů eur)
• Konsolidovaný zisk vzrostl o 28,7 % na 756 milionů eur (H1/2017: 587 milionů eur)
• Poměr nesplácených úvěrů (NPL ratio) je v porovnání se stavem na konci roku 2017 nižší o 0,9 procentního bodu a dosahuje výše 4,8 %
• Poměr vlastního kapitálu na bázi Tier 1 (plně zatížený) je ve srovnání se stavem na konci roku 2017 stabilní a činí 12,8 %
• Výnos na jednu akcii se zvýšil na 2,21 euro (H1/2017: 1,79 euro)

V pondělí 1. ledna 2018 vstoupil v platnost nový účetní standard pro finanční nástroje IFRS 9. Kromě přijetí IFRS 9 RBI také změnila vzhled své rozvahy, která nyní odpovídá standardům finančního výkaznictví (FINREP) vydaným Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA). Vzhledem k přijetí těchto standardů bylo také nezbytné upravit srovnatelné období a datum výkazů.

Skupina Raiffeisen Bank International AG (RBI) vykázala za první pololetí roku 2018 konsolidovaný zisk ve výši 756 milionů eur.

„S našimi pololetními výsledky jsme velice spokojeni, obzvláště pak s ohledem na skutečnost, že ve druhém čtvrtletí je již zahrnuta očekávaná ztráta z prodeje společnosti Raiffeisen Bank Polska," uvádí Johann Strobl, generální ředitel RBI, a dodává: „RBI pokračuje v udržitelném růstu."

Provozní výnosy meziročně vzrostly o 5 %, tj. o 119 milionů eur, na 2,669 miliardy eur. Čisté úrokové výnosy jsou vyšší o 4 % a činí 1,663 miliardy eur, a to především díky zvýšení čisté úrokové marže o 5 bazických bodů na 2,48 %.

V oblasti provozních nákladů bylo dosaženo mírného meziročního poklesu o 9 milionů eur na 1,494 miliardy eur. Poměr nákladů a výnosů (cost/income ratio) se zlepšil o 2,9 procentního bodu na 56,0 %.

Rozpuštění opravných položek ve výši 83 milionů eurVe sledovaném období došlo k rozpuštění opravných položek ke ztrátám ze znehodnocení finančních aktiv v čisté výši 83 milionů eur, přičemž ve stejném období minulého roku byly nutné opravné položky ve výši 100 milionů eur.

Poměr NPL se v roce 2018 dále zlepšoval: od začátku roku klesl o dalších 0,9 procentního bodu a ke konci června činil 4,8 %.


Výhled

„Pro druhou polovinu roku předpokládáme pokračující pozitivní trend v oblasti nákladů na riziko, a proto jsme upravili náš výhled," říká Johann Strobl.

RBI bude usilovat o růst úvěrů s průměrným ročním procentním nárůstem cca v polovině jednociferného rozmezí.

Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv (náklady na riziko) očekává RBI v roce 2018 nižší než v roce 2017.

RBI očekává, že poměr NPL se bude ve střednědobém horizontu dále snižovat.

Banka usiluje ve střednědobém horizontu o dosažení poměru nákladů a výnosů (cost/income ratio) pod hranicí 55 %.

Cílem RBI v oblasti konsolidované návratnosti kapitálu je v následujících letech úroveň cca 11 %.

S ohledem na tento cíl má RBI v plánu distribuovat mezi 20 a 50 % konsolidovaného zisku (výplatní poměr dividendy).

Prodej hlavních bankovních činností v Polsku není do cílů obsažených v tomto výhledu zahrnut.

 

Výše uvedené představuje překlad tiskové zprávy RBI publikované dnes ráno ve Vídni.
Celá zpráva v anglickém jazyce

Pro více informací prosím kontaktujte:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com)
Christof Danz (+43-1-71 707-1930, christof.danz@rbinternational.com)
http://www.rbinternational.com