zavřít panel
Toto pole je povinné

Víte, že přes vyhledávání najdete i pobočky?
Stačí zadat město nebo adresu.

Index Exportu slibuje nepatrné zrychlení vývozu, ale vrchol je už za námi

10. 4. 2018

Zatímco růst českého hospodářství dosáhl svého vrcholu na konci loňského roku, český export zpomaluje už tři čtvrtletí.

Zatímco růst českého hospodářství dosáhl svého vrcholu na konci loňského roku, český export zpomaluje už tři čtvrtletí. Pro druhé čtvrtletí 2018 Index Exportu ale předpovídá mírné zvýšení výkonnosti českého exportu oproti slabému začátku roku, nejslabšímu od roku 2013.

„Na jedné straně český vývoz těží z dobré kondice světové, především pak evropské ekonomiky, na druhé straně čelí stále akutnějšímu nedostatku zaměstnanců na českém trhu práce, který nutí zaměstnavatele hledat potenciální pracovníky i mezi lidmi, kteří sami práci aktivně nehledají (tzv. pracovní rezerva) a musí se jim v mnohém přizpůsobit,“ upozorňuje Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

Druhým, také velmi významným faktorem, který brzdí další růst českého exportu a průmyslu, je stagnace prodejů osobních automobilů jak v Česku, tak v Evropě, a pokračující rychlý pokles prodeje ve Spojených státech.

„Automobilový průmysl už pravděpodobně překonal svůj cyklický vrchol, což dokazuje i velmi výrazné zpomalení růstu zakázek v tomto odvětví,“ doplňuje Horská.

Další nepříznivou zprávou je vyostřující se obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou, do kterého mohou být zataženy i další státy, včetně Evropy. V takovém případě by to mohlo ohrozit vyhlídky českého exportu na další pozvolný růst.

„Ani tradiční bašta českého exportu, Německo, nezaznamenala za dva měsíce letošního roku žádný výrazný růst. Meziročně vývoz do SRN vzrostl ‚jen‘ o 1,1 %. A protože dovoz z Číny narostl o 11,5 %, bilance ZO za dva měsíce letošního roku meziročně propadla o 8,6 mld. Kč, tedy o 20,4 %! V celkových objemech se sice zatím nejedná o dramatické propady, ale může to být spíš předzvěst dalšího, za to však výraznějšího zpomalování v ne příliš vzdálené budoucnosti. Za tím stojí několik faktorů: posilující česká koruna, kritický nedostatek pracovních sil, který se již delší dobu projevuje v neschopnosti firem včas plnit požadavky obchodních partnerů a také výrazný tlak na mzdy. Tento ‚koktejl‘ může českým vývozcům přinést již brzy pěknou kocovinu. Více napoví příští měsíc, kdy budeme mít k dispozici data za celý první kvartál,“ konstatuje Otto Daněk, místopředseda 

Jednou za tři měsíce provádí Raiffeisenbank ve spolupráci s Asociací exportérů šetření mezi českými vývozci. V rámci šetření vývozci odpovídají na dvě otázky: „Jak hodnotíte současnou úroveň exportu Vaší společnosti ve srovnání s obdobím před 3 měsíci?“ a „Jaký očekáváte vývoj exportu Vaší společnosti za následující 3 měsíce ve srovnání s dneškem?“ Respondenti pokaždé vybírají ze škály 0-100.

Ze šetření, které probíhalo v březnu letošního roku, vyplývá, že exportéři hodnotí svou současnou situaci ještě lépe než na konci loňského roku a dokonce nejlépe od konce roku 2015, kdy jsme provedli první šetření. Ze šetření ale zároveň vyplývá, že někteří exportéři čelí obvyklému sezónnímu poklesu objednávek. Někteří ale již zmiňují pozastavení zakázek ze zahraničí nebo dokonce i plošný pokles (například ve sklářském průmyslu). „Nedostatek zaměstnanců, výrazný růst nákladů na ně a silnější koruna se již v některých oborech promítá do výkonnosti a vyhlídek na další růst exportu,“ míní Horská.

Výhled na další tři měsíce dopředu dosáhl ročního maxima, nicméně i zásluhou příznivých sezónních faktorů. Optimismus z loňského roku, natož z roku 2016, překonán nebyl. „Hodnota exportu velmi pravděpodobně letos pokoří další historickou hranici, ale tempo jeho růstu nepřekoná ta z předchozích let. Růst exportu je už za svým vrcholem, je přirozené, že nyní zpomaluje,“ myslí si Horská.

 

O Indexu Exportu
Index Exportu je unikátní nástroj umožňující predikci vývoje výkonnosti českého exportu v několikaměsíčním předstihu
na základě řady statistických dat a vybraných předstihových indikátorů. Jeho aktuální podoba vznikla jako výsledek prohloubení spolupráce mezi Raiffeisenbank a Asociací exportérů. Do indexu jsou zahrnuty následující parametry: index nákupních manažerů Eurozóny PMI, reálný efektivní kurz koruny vůči euru očištěný o inflaci v průmyslu, německé průmyslové zakázky a české zakázky ze zahraničí. V rámci sestavování Indexu jsou rovněž jednou za čtvrtletí dotazováni čeští exportéři na jejich očekávání ohledně budoucího vývoje exportu.

Základní informace o Asociaci exportérů
Asociace exportérů vznikla v roce 2002 s cílem zachovat a zvyšovat konkurenceschopnost tuzemských firem, zejména těch exportních. Zástupci Asociace sledují tendence a vývoj legislativy Evropské unie a upozorňují na možná rizika pro Českou republiku. Členové Asociace posilují komunikaci s vládou při přípravě proexportních opatření a upevňují i vztahy se zástupci České národní banky. Asociace spolupracuje rovněž se špičkovými analytiky na tvorbě ukazatelů, které vyjadřují vliv tuzemských exportních společností na ekonomiku České republiky.